Projektstyring

Projektledning

För att hålla ett projekt på rätt spår måste resultaten levereras inom de fastställda ramarna. Omfattning, budget, tidsfrister och risker ska hanteras effektivt, liksom samarbetet mellan de olika intressenterna. Detta kan vara en utmaning för både projektledaren och ägarna som ofta upplever att processen väcker flera frågor:

Håller leverantörer och samarbetspartner sina avtal? Håller tidsplanen? Hur används pengarna i projektet på rätt sätt? Stämmer projektgruppens storlek och kompetens överens med arbetsuppgifterna? Var kan du få oberoende rådgivning kring professionella utmaningar och möjliga lösningar?

NIRAS/AlfaNordics projektkonsulter och projektledare hjälper läkemedels- och life science-företag att hantera både stora och små projekt så att investeringarna i framtida förbättringar ger bästa möjliga resultat. Våra projektexperter hjälper life science-företag med ekonomistyrning, att säkra leverantörsavtal och hålla tidsplaner samt att ta ansvar för arbetspaket.

Vi arbetar på kundens sida, vi är oberoende av andra intressenter och vi ser till att stödja projektägarna och ledningen oavsett typ av utmaning. Våra experter ser till att leveranser, kontrakt, budget och tidsplan är under kontroll. De ger professionell sparring, leder projektteam eller arbetspaket i projekt – och de levererar resultat i tid.

Experter inom projektrådgivning och projektledning

När ett företag står inför en stor investering kan det snabbt uppstå oklarheter kring projektets olika element, t.ex. tidsplaner, leverantörsavtal, kompetens osv.

Med hjälp av NIRAS/AlfaNordics mångåriga erfarenhet av projekt inom läkemedels- och life science, bland annat med leverantörer av utrustning, entreprenörer och underleverantörer, kan våra experter hjälpa till att se till att pengarna används så effektivt som möjligt när företag vill utveckla, underhålla, uppgradera eller bygga nya anläggningar.

Vi ser till att projektet håller sig på rätt spår så att resultat kan levereras i tid. Våra experter hanterar effektivt omfattning, budget, tidsfrister och risker och hanterar samarbetet mellan de olika intressenterna. Dessutom har vi omfattande erfarenhet av GMP, vilket också bidrar till att skapa effektiva och snabba lösningar på projektutmaningar.

Oberoende användarrepresentanter

NIRAS/AlfaNordics projektrådgivare utgör länken mellan affärsområde och teknik. Våra kunder väljer själva teamet och har full kontroll över projektet. Våra experter ger råd och stöd oberoende av andra intressenter i projektet:

Den viktigaste uppgiften för våra projektkonsulter är att ta hand om dina behov och intressen från användarsidan av projektet. Våra projektkonsulter sitter på användarsidan och säger till om det finns något i projektet som de inte får eller kan delta i. På så sätt säkerställer vi tydliga gränser och tillit i samarbetet.

Vår expertis inom projektledning

Nedan följer exempel på de typer av uppgifter som vi har löst:

Arbetspaketledning i projekt

 • Utbyte av utrustning
 • Etablering av IT/automatiseringssystem eller uppdatering av befintliga lösningar
 • Serialisering
 • Effektiv lösning av andra uppgifter – vi arbetar främst inom clean utility och andra områden där GxP-erfarenhet är avgörande.

Ledning av delprojekt och mindre projekt

 • Projektledning av mindre och medelstora projekt, t.ex. etablering av kvalitetssystem
 • Optimering av produktionsprocesser och -drift
 • Implementering av verktyg för optimering – t.ex. kontinuerlig processverifiering (CPV)
 • Ombyggnad av befintlig produktion eller laboratorier
 • Byggherrerådgivning

Ordning på projektet

 • Due diligence för projekt, för att undvika obehagliga överraskningar – läs mer här
 • Controlling: Budget, tidsplan och risker i projekt
 • Urval och kvalificering av leverantörer
 • Optimering av affärsprocesser – LEAN, lansering, dokumenthantering, produktionsplanering, logistik
 • Ledning av projektteam

Vill du veta mer?

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197