Master Plans Pharma Life Science

Strategisk rådgivning, övergripande planer, förstudier och due diligence

 

Under många år har NIRAS byggt upp en djupgående kunskap om de utmaningar som läkemedels- och life science-företag möter när det gäller investeringar, planering och uppdatering av produktionsanläggningar, inte minst när det gäller de regulatoriska områden som hela branschen omfattas av.

Vår starka kompetens inom investeringsanalys, ekonomistyrning och riskanalys utgör är en utmärkt grund för att tillhandahålla rådgivning till läkemedels- och life science-företag om förändringar i deras verksamhet eller på deras marknad.

När ett läkemedels- eller life science-företag behöver investera i nya byggnader eller optimera befintlig produktion spelar totalekonomin en viktig roll.

Ett företags byggnader och utrustning måste fungera optimalt tillsammans med personal och processer för att kunna leverera produkter snabbt, effektivt och korrekt.

Marknaden och kunderna avgör ofta i vilken riktning ett företag rör sig, och snabba förändringar kan vara avgörande för tillväxten. Samtidigt är produktionsanläggningar inom läkemedels- och life science-industrin både komplexa och kostsamma.

Därför ser NIRAS till att våra kunder kan fatta investeringsbeslut när det gäller optimering av anläggningar på grundval av en fullständig analys av de övergripande ekonomiska förutsättningarna och riskerna.

Denna tvärvetenskapliga uppgift utförs i nära samarbete mellan de viktigaste medarbetarna i läkemedels- och life science-företagen och NIRAS experter, som har lång erfarenhet av produktionsanläggningar. Vid behov involveras relevanta specialister eller sakkunniga från NIRAS andra affärsområden för att se till att våra kunder får bästa möjliga rådgivning och snabbast möjliga genomförande.

NIRAS kan hjälpa till med:

 • Genomförbarhetsstudier
 • Övergripande planer, revisioner och due diligence
 • Strategiutveckling
 • Verksamhetsplanering – anpassning till marknaden
 • Analyser av produktionsstrukturen – placering av produktion
 • Verksamhetsanalys, LEAN och Six Sigma
 • Tillgångsförvaltning
 • Revisioner av försörjningskedjan – optimering av produktionen
 • Anläggningsförvaltning med fokus på kärnverksamheten

Vill du veta mer?

Steffen Wissing

Steffen Wissing

Discipline Leader & Managing Consultant

Allerød, Denmark

+45 2268 5632

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197