Industrial Utilities

Optimering av försörjningskedjan och logistik

NIRAS kan göra det komplexa mindre komplicerat för läkemedels- och life science-företag när det gäller optimering av försörjningskedjan, logistik och automatisering.

Läkemedels- och life science-industrin står inför allt större utmaningar när det gäller kundspecifika produkter, ett växande antal produktnummer, pressade marginaler och behovet av spårbarhet.

Den ökade komplexiteten och det ökade antalet försörjningskedjor innebär också större krav på att säkra försörjning – även vid oförutsedda händelser.

För att läkemedels- och life science-företag ska kunna behålla sina konkurrensfördelar är det viktigt att optimera och effektivt hantera deras försörjningskedjor från leverantör till slutkund.

Optimering av försörjningskedjan, logistik och automatisering

På NIRAS arbetar vi nära våra kunder med alla aspekter av optimering av försörjningskedjan, logistik och automatisering, från analys och koncept till design, upphandling, val av leverantör, implementering, testning och driftsättning.

Vi använder en rad avancerade verktyg för optimering av logistik och försörjningskedja, t.ex. revision, övergripande planering, nätverksdesign och digital simulering.

Våra experter täcker områden som design av distributionsnätverk, inkommande och utgående logistik, utformning av lager- och produktionsanläggningar samt intern transport och automatisering. Allt detta stöds av skräddarsydda processer och organisation.

På NIRAS har vi ett starkt fokus på hållbarhet och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Därför är hållbarhetsmålen en integrerad del av våra tjänster och lösningar, oavsett om det gäller ett specifikt projekt eller den efterföljande driften.

NIRAS kan hjälpa till med:

 • Optimering av värdekedjan
 • Design, optimering och automatisering av lageranläggningar med hjälp av t.ex. lagerautomater och AMR (Automotive Mobile Robots)
 • Design, optimering och automatisering av produktionsanläggningar, t.ex. i samband med inköp av nya förpackningslinjer och införande av robotar
 • Optimering, visualisering och simulering av produktflöden och processer
 • Processoptimering med hjälp av LEAN och SIX SIGMA
 • Design och optimering av produktionen med hjälp av simuleringsmodeller och Digital Twin
 • Produktionsplanering
 • Optimering av distributionen
 • Datafångst (Automatic Data Capture) och spårbarhet med hjälp av t.ex. RFID (radiofrekvensidentifiering) och streckkoder

Vill du veta mer?

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2761 8870

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197