03 Desing Food Plants Seoul Dairy

Design av produktionsanläggningar

På NIRAS arbetar vi tillsammans med kunderna för att utveckla och bygga framtidens livsmedelsfabriker genom att integrera hållbara lösningar och använda digital teknik och professionell projektledning.

Vi på NIRAS erbjuder kompletta tjänster inom teknisk rådgivning, upphandling och byggledning: ECPM). NIRAS holistiska tillvägagångssätt för att utforma produktionsanläggningar innebär att flera faktorer bedöms för att säkra kundens investering i framtida utbyggnader och andra scenarier.

På så sätt kan en produktionsanläggning anpassas till de ständiga förändringarna i efterfrågan på marknaden och den senaste tekniken, oavsett om det gäller dryckesvaror, animaliska produkter, växtbaserade livsmedel eller ingredienser.

Syftet med designen av en produktionsanläggning är att identifiera och utvärdera olika alternativ, tekniska lösningar, idéer och alternativ inom det område som kunden har definierat.

En design av en produktionsanläggning ger kunden en solid och teknisk grund för att utveckla hela projektet, och den omfattar den tekniska lösningen, CAPEX, tidsplan och driftskostnader.

NIRAS har många års erfarenhet av att tillhandahålla konsulttjänster inom teknik, upphandling och byggledning samt design av produktionsanläggningar till några av världens ledande livsmedelsföretag inom dryckesvaror, animaliska produkter, växtbaserade livsmedel eller ingredienser.

Översiktsplaner

NIRAS Översiktsplaner ger kunden en tydlig indikation på framtida investeringar i etapper. NIRAS finansiella och tekniska due diligence-tjänster säkerställer att kunden både kan minska CAPEX genom avancerad planering och få en harmonisk utveckling av anläggningsfaciliteterna som kan hjälpa till att framtidssäkra verksamheten och investeringarna.

NIRAS övergripande planer för fabrikerna följer layout- och designprinciper som säkerställer effektiva livsmedelsanläggningar med strömlinjeformade flöden och hög och jämn kvalitet.

Våra expertdesigner ser till att utarbeta effektiva produktionslayouter för nya produktionsanläggningar som både ökar produktiviteten och löser flaskhalsar i produktionen. NIRAS övergripande planer omfattar också den senaste automatiserade produktionstekniken för att optimera kundernas produktivitet och samtidigt minimera kostnaderna och garantera högsta möjliga kvalitet.

NIRAS experter ser till att anläggningens design och layout leder till effektiviserad produktion samtidigt som de fokuserar på flaskhalsar och andra problem i de olika produktionsområdena.  

Detaljerad utformning och processdesign

Vi på NIRAS erbjuder också fullständig detaljdesign och processdesign av livsmedelsanläggningar, och eftersom våra experter täcker alla områden inom livsmedelskonsulttjänster kan vi erbjuda en helhetslösning som omfattar allt från kylning till rördesign, ventillayout och anläggningslayout samt placering av tankar och pumpar osv.

Dessutom hanterar NIRAS leveranser av processutrustning, byggnader och installationer och säkerställer att alla lösningar och konstruktioner optimeras i en produktionsanläggning.

Hygienisk design

Skandinavisk kunskap om hygieniska produktionsmetoder är globalt erkänd, och våra experter har många års erfarenhet av att leverera de allra bästa hygienlösningarna när NIRAS utformar livsmedelsanläggningar för kunder.

NIRAS omfattande erfarenhet säkerställer att vi levererar övergripande planer och andra designer med hygienlösningar enligt bästa praxis och moderna automatiserade produktionslösningar och produktionstekniker enligt bästa praxis som till fullo uppfyller relevanta lokala och regionala hygienkrav.

Optimering av byggnadernas utformning och produktionsflöden för att uppnå optimala hygienlösningar är något som livsmedelsföretag kan dra nytta av även på andra nivåer. Förbättrad livsmedelssäkerhet leder ofta till ökad effektivitet när det gäller energiförbrukning, daglig drift och produktion, vilket slutligen leder till ökade vinster.

Hållbara lösningar

På NIRAS är hållbarhet och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling en integrerad del av arbetet, vilket återspeglas i alla faser av våra konsulttjänster.

Vi strävar efter att se till att livsmedelsföretagen får mest hållbarhet för pengarna genom att tillhandahålla de bästa lösningarna för energi, vatten och annan försörjning samtidigt som vi förhindrar matsvinn och annat produktsvinn.

På så sätt ser vi till att hållbar anläggningsdesign också är en klok och framtidssäker investering för våra kunder.

Vår portfölj omfattar:

  • Mästerplaner och industriell arkitektur
  • Simulering av designintegritet
  • Grundläggande design
  • Detaljerad design
  • Design av produktionsanläggningar

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President, Business Unit

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också: