10 Logistics Warehoueselagerstyring

Logistik och lager

Logistik och lagerdesign är viktiga för att säkerställa stabilitet i produktionen och underlätta framtida tillväxt. Det finns dock många livsmedelsföretag som har problem på denna punkt.

På NIRAS genomför vi logistik- och lagerprojekt i alla nödvändiga faser. Vi erbjuder rådgivning kring optimering av logistik- och lagerlösningar inom alla områden av livsmedelsindustrin.

På så sätt hjälper NIRAS till att förbättra produktiviteten och därmed stärka kundens konkurrensfördelar.

Världsledande expertis inom logistikutmaningar

Den ökande komplexiteten i livsmedelsindustrins produktionsanläggningar innebär att logistiken har blivit alltmer komplicerad på senare år, med fler och längre försörjningskedjor. Om logistiken inte hanteras på rätt sätt uppstår flaskhalsar, dåligt utnyttjande av tillgångarna och kostsamma förseningar.

NIRAS har många års erfarenhet och expertis när det gäller att övervinna sådana utmaningar. Våra experter kan hitta en lösning, oavsett om det handlar om att optimera varuflödet, utforma den mest optimala layouten för greenfields, förbättra triangeln mellan optimala processer, IT-stöd och organisation eller om man behöver undersöka bristande lagerkapacitet.

Alla aspekter av rådgivning inom logistik och lagerdesign

NIRAS kan ge råd kring alla aspekter av logistik och lagerdesign; från koncept, överordnad planering och platsplanering till optimering av intern logistik med stöd av automatisering och design av distributionsnätverk.

Vi genomför djupgående logistikanalyser på livsmedelsföretag och gör detaljerade bedömningar som omfattar allt från förpackningar, personalbehov och automatiseringsnivåer till brandsäkerhet, energi- och tidseffektivitet osv.

Digitala logistiklösningar  

Med utgångspunkt i analyserna arbetar NIRAS arkitekter och ingenjörer i ett nära samarbete för att designa logistiskt effektiva, klimatvänliga lagerlokaler som tar hänsyn till miljön på bästa möjliga sätt.

Som en del av NIRAS logistik- och lagertjänster inkluderar vi även digitala simuleringsmodeller, som Digital Twin, för att ge en heltäckande bild av potentiella utmaningar innan de uppstår. Det gör att NIRAS logistikexperter kan hjälpa kunden att öka sin produktivitet och därmed spara tid och pengar.

Våra logistik- och lagertjänster omfattar:

  • Optimering av försörjningskedjor från leverantör till slutkund
  • Lagerlayout, design, optimering, automatisering och upphandling
  • Digital Twin/evenemangssimulering
  • Optimering av varuflöden, processer och stödjande IT
  • Övergripande plan
  • Optimal greenfield- och lagerdesign

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197