02 Supply Chain Optimization

Optimering av försörjningskedjan

Livsmedel skiljer sig från de flesta andra konsumentprodukter när det gäller bland annat hygienkrav, hållbarhet, förpackningskrav, förvaringstemperaturer och lagerutrymmen.

Livsmedelsindustrins försörjningskedja kännetecknas därför av en rad komplexa utmaningar där man måste ta ställning till förändringar i konsumtionsvanor, framtida marknadsefterfrågan, anpassning till klimatförändringar och matsvinn.

Det är därför ofta avgörande att optimera försörjningskedjorna i livsmedelsföretag för att säkerställa ökad produktivitet och produkter av hög kvalitet.

Toppmoderna digitala lösningar för försörjningskedjor

NIRAS har lång erfarenhet av rådgivning till några av världens största livsmedelsföretag och kan erbjuda omfattande hjälp kring optimering av försörjningskedjan till hela livsmedelsindustrin, oavsett om det gäller dryckesvaror, animaliska produkter, växtbaserade livsmedel eller ingredienser.

NIRAS tillhandahåller avancerade och moderna lösningar som gör det möjligt för kunderna att optimera sina processer, organisationer och system i försörjningskedjan med minimala störningar i produktionen. På så sätt kan NIRAS hjälpa kunden att säkerställa ökad produktivitet och konkurrenskraft på både kort och lång sikt.

Digitala simuleringsverktyg

NIRAS använder en rad mycket avancerade digitala simuleringsverktyg för optimering av försörjningskedjor, logistik och produktflöden inom livsmedelsproduktionen.

Med NIRAS simuleringsverktyg Digital Twin går det att göra virtuella kopior av vilken fabrik som helst (både vad gäller drift och design). På så sätt kan vi visa kunden en komplett detaljerad layout av fabrikens funktionalitet; från enskilda maskiner, operatörer, transportörer, gaffeltruckar, buffertar, lager och ankomst av lastbilar med råmaterial hela vägen till de färdiga varorna och produkterna.

Våra digitala verktyg gör också att vi kan analysera och ta itu med komplexa problem i försörjningskedjan utan att behöva avbryta produktionen.

Workshops för att ta upp behov och insatser

Som en integrerad del av NIRAS lösning har vi en nära dialog med våra kunder för att identifiera kritiska problem och förbättra produktionen. Vi erbjuder workshops för att diskutera behov och åsikter med utvalda grupper och se till att alla faktorer beaktas när vi tar itu med frågor om effektivitet i en produktionsanläggnings försörjningskedja.

Baserat på våra digitala simuleringsmodeller och expertanalyser kan NIRAS erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar för optimering av försörjningskedjan inom alla typer av livsmedelsproduktion.

Våra konsulttjänster omfattar:

  • Optimering av försörjningskedjor
  • Lagerlayout, optimering och automatisering
  • Digital Twin/simuleringsverktyg
  • Lösningar för hygien och livsmedelssäkerhet
  • Test, mätning och kalibrering
  • Kvalitetssäkring

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197