11 Automation Digitalisation Istock 651177170

Digitalisering och automatisering

Vi på NIRAS erbjuder digitaliserings- och automatiseringslösningar som bidrar till bättre drift och mer kostnadseffektiva livsmedelsanläggningar inom alla områden av livsmedelsindustrin.

Efterfrågan på digitaliserings- och automatiseringstjänster ökar snabbt i takt med ökande komplexitet i livsmedelsproduktionsanläggningar.

Digitaliserings- och automatiseringslösningar har stor potential att säkerställa bättre drift och mer kostnadseffektiva livsmedelsanläggningar inom alla områden av livsmedelsindustrin, oavsett om det handlar om fisk, kött, fjäderfä, mejeriprodukter, bröd, växtbaserade livsmedel, ingredienser, öl eller andra dryckesvaror.

NIRAS experter har både den praktiska erfarenheten och den tekniska expertisen för att designa system, från instrumentering, elektrisk dokumentation och anläggningsdesign till programmering av PLC:er och driftsättning av färdiga anläggningar.

Vi på NIRAS erbjuder branschledande simuleringsverktyg och Virtual Reality-tjänster som gör det möjligt för kunderna att sänka byggkostnaderna, förebygga flaskhalsar och öka det totala värdet på en tillverkningsanläggning.

Tjänsterna omfattar också modern automatiserad produktionsteknik som gör det möjligt att öka effektiviteten i kundens företag och säkerställa att produkterna håller högsta möjliga kvalitet.

Säkerställande av förutsägbarhet genom digital simulering

När man börjar bygga eller optimera produktionsanläggningar är de beslut som fattas i de tidigaste projektfaserna avgörande för anläggningens framtida drift. Förmågan att förutse och lösa potentiella problem så tidigt som möjligt är värdefull, både ekonomiskt och driftsmässigt.

Mot bakgrund av detta erbjuder NIRAS specialiserad simuleringsprogramvara som kan skapa exakta och förutsägbara modeller för att hjälpa kunderna att fatta rätt beslut.

NIRAS simuleringsverktyg ”Digital Twin” gör att du kan bygga en digital tvilling till vilken fabrik som helst, med detaljerade uppgifter om fabrikens funktionalitet när det gäller individuella maskiner, operatörer, transportörer, gaffeltruckar, buffertar, lager, inkommande lastbilar med råvaror, färdiga varor osv.

Alla delar av simuleringen har detaljerade konfigurationer som återspeglas i den verkliga världen: Prestanda, produktberoende hastighet, flödesmönster i enlighet med gällande regler, nedbrytningsmönster och underhållsscheman.

Modellen körs i realtid och simulerar inte bara flaskhalsar utan även när och var flaskhalsarna uppstår. På så sätt erbjuder NIRAS kunderna ett ”fågelperspektiv” över produktionsanläggningen, med möjlighet att fokusera på specifika problem.

Optimala lösningar i samarbete med kunderna

Vi på NIRAS erbjuder Virtual Reality och detaljerade 3D BIM-modeller baserade på Point Cloud-tekniken, vilket gör det möjligt för alla intressenter från olika discipliner att gå igenom en virtuell miljö där de kan kontrollera och granska sina intressepunkter.

När det gäller livsmedelsindustrin är NIRAS kunder experter på sitt specifika område. Virtual Reality möjliggör ett fördelaktigt samarbete mellan NIRAS och kundens experter eftersom parter i olika tekniska discipliner kan validera och granska designlösningarna kontinuerligt under hela projektet.

Detta säkerställer att man uppnår optimala lösningar och möjliggör sömlös integrering med kundens befintliga anläggningar.

Genom att integrera 3D-modeller och punktmoln i en Virtual Reality-miljö går det snabbare och enklare att granska och anpassa sig till nya idéer, vilket bidrar till att skapa värde för livsmedelsföretag.

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197