Site Management

Projektledning

Vi på NIRAS erbjuder projektledningstjänster till livsmedelsföretag över hela världen. Våra experter kan hantera projekt på alla stadier i livsmedelsindustrin, oavsett om det handlar om mejeriprodukter, kött, fjäderfä, fisk, växtbaserade livsmedel eller dryckesvaror.

Oavsett om kunden behöver hjälp med att hantera hela projektet från start till slut eller bara behöver NIRAS expertis när det gäller specifika, viktiga punkter i projektet, t.ex. implementeringsfasen, är vi redo att hjälpa kunden med expertsamordning och projektledning.

NIRAS projektledning under implementeringen säkerställer att projekten förvaltas, samordnas och genomförs på ett professionellt sätt och i rätt tid. NIRAS projektledare säkerställer en ständig övervakning av projektets förlopp med avseende på projektplan och budget.

Samtidigt upprätthåller projektledarna kontakten mellan alla parter som är involverade i projektet och samlar in regelbundna lägesrapporter, samtidigt som de naturligtvis också hanterar och tar hand om eventuella problem, risker eller förändringar som uppstår. Sist men inte minst styr projektledarna hela teamet så att alla parter uppnår projektets slutmål.

Projektledning: Definition av beslutsfattande och ansvarsskyldighet

Projektledning är en viktig del av varje projekt eftersom den utgör grunden för beslut. Projektledningen definierar strukturen i de olika teamen för att se till att ansvar, rapportering, kommunikation och beslutsfattande sköts ordentligt.

NIRAS projektledningsexperter anordnar regelbundna möten med berörda personer för att informera alla om hur projektet fortskrider i förhållande till den planerade tidsplanen.

Projektledning ger kundens projekt den nödvändiga strukturen som säkerställer ansvarstagande för projektets övergripande slutförande. Projektledning optimerar kundens investering, ser till att de vanliga fallgroparna undviks och möjliggör en öppen och smidig kommunikation mellan de olika teamen, vilket leder till ökad motivation och bättre resultat.

Riskhantering av projekt inom livsmedelsindustrin

Riskhantering är ett viktigt och kontinuerligt ansvar under hela projektet. Riskhantering består av att identifiera och bedöma risker och sedan ta fram rätt åtgärder för att mildra riskens potentiella effekter. I detta sammanhang finns det flera olika typer av risker att ta hänsyn till.

Fysiska risker på plats är naturligtvis en viktig del av riskhanteringen, men det finns också många andra faktorer att ta hänsyn till. Vid riskhanteringen bedöms också frågor som ekonomi, tid, kvalitet, infrastruktur, teknik, juridiska ramar, beslut osv.

NIRAS projektledningsexperter bedömer hela risksituationen i ett projekt. Experterna identifierar risker och utarbetar planer för att säkerställa att projektet kan fortsätta på ett säkert sätt samtidigt som det uppfyller alla lagkrav och standarder.

Byggnation: Byggledning och samordning

När det gäller projektets byggfas kan NIRAS erfarna byggledare stå för det dagliga ansvaret. Detta omfattar allt från överblick över byggplatsen till designhantering, kontraktsförvaltning, samordning och kontroll av byggprocessen.

NIRAS byggledare ser också till att projektet håller budget och tidtabell, och de tar hand om eventuella förseningar på plats eller liknande problem för att se till att projektet håller tidtabellen.

För att säkerställa detta kommer byggledarna att fortlöpande inspektera arbetena och utföra kontroller för att se till att kvalitet, hälso- och säkerhetsnormer, byggregler etc. följs i alla skeden av projektet. De skickar också regelbundna uppdateringar i rätt tid till de olika grupper som deltar i byggfasen, liksom till kunden och alla andra relevanta intressenter.

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197