01 Evaluation Decision Support Men At Whiteboard

Utvärdering och beslutsstöd

Vi på NIRAS erbjuder livsmedelsföretag över hela världen omfattande utvärderingar och beslutsstöd. Vi hjälper till att identifiera specifika möjligheter att förbättra produktiviteten, kostnadseffektiviteten och hållbarheten, både i nuvarande försörjningskedjor och i samband med förvärv av nya tillgångar eller processer.

NIRAS är ett av de ledande tekniska konsultföretagen inom den globala livsmedelsindustrin, och som rådgivande ingenjörer täcker vi alla discipliner. Vår tvärvetenskapliga expertis inom teknisk rådgivning och affärsstöd ger oss en unik möjlighet att betjäna våra kunder runt om i världen.

Våra företagskonsulter och livsmedelsexperter kan hjälpa kunden att fatta viktiga beslut om nya investeringar eller förbättringar av befintliga produktionsanläggningar och därigenom förbättra kundens konkurrenskraft och ställning på marknaden.

Beslutsstöd, due diligence, OPEX och benchmarking

Oavsett om det gäller planering av en ny produktionsanläggning eller förbättring av en befintlig anläggning kan NIRAS erbjuda ett brett utbud av utvärderings- och beslutsstödstjänster som gör det möjligt för kunden att välja den bästa lösningen. 

I processen med utvärdering och beslutsstöd bedömer NIRAS om företagets planer är genomförbara och utvärderar hur man bäst uppnår projektmålet. Detta är en investering som är värd att göra innan du inleder ett nytt projekt.

Med hjälp av expertis och kritiskt tänkande genomför NIRAS en testad, oberoende och genomtänkt process som går igenom koncept, teknik, kostnader, tidsramar och program tillräckligt detaljerat för att kunna fatta beslut om investeringar.

Det är också viktigt att förbereda scenarioanalyser för att bedöma hur verksamheten kommer att påverkas av projektet.

Alla avgörande frågor besvaras genom att alla kritiska frågor från förstudien tas upp i en affärsplan, t.ex. när man kan förvänta sig avkastning på investeringen, vilken risknivå man har och om företaget kommer att få en konkurrensfördel på marknaden.

Vår oberoende analys presenterar objektiva fakta som utgör ett trovärdigt och effektfullt dokument.

Dessutom erbjuder NIRAS teknisk due diligence och värdering av tillgångar, benchmarking, företagsrevision och ett avtal om teknisk service. Samtidigt kan NIRAS erbjuda en fullständig analys av produktionsstrukturen och en dynamisk övergripande plan som gör det möjligt att optimera företagets produktionsnätverk i förhållande till marknadens dynamik.

Skräddarsydda fabriksrevisioner i livsmedelsföretag

På NIRAS har vi utvecklat en bra och branschunik metod för att genomföra skräddarsydda livsmedelsrevisioner i nära samarbete med fabriksledning och ägare. Sådana revisioner utgör grunden för förbättringar av produktionsanläggningar, inklusive optimering av energiförbrukningen, minskning av avfallet och ökad effektivitet.

Många tillverkningsföretag inom livsmedelsindustrin har behov av hållbara förbättringar på grund av gammal och underhållstung produktionsutrustning, hög energiförbrukning eller produktionslogistik som inte är optimerad osv.

De ekonomiska konsekvenserna av små operativa förbättringar är ofta ganska betydande, och om dessa förbättringar planeras och genomförs på rätt sätt kan de ofta genomföras med en kort återbetalningstid på 2–3 år.

En revision kan skräddarsys för den enskilda produktionsanläggningen med avseende på omfattning och fokusområde, men vårt övergripande tillvägagångssätt är alltid definition, mätning, analys, förbättring och kontroll: DMAIC).

Expertkonsulter inom alla livsmedelssektorer

NIRAS har experter inom alla områden av livsmedelsindustrin, vilket innebär att vi kan erbjuda specialiserade konsulttjänster inom utvärdering och beslutsstöd till alla typer av livsmedelsföretag, oavsett om det gäller dryckesvaror, animaliska produkter, växtbaserade livsmedel eller ingredienser.

NIRAS beprövade metod att identifiera förbättringsinitiativ har hjälpt ledande livsmedelsföretag runt om i världen att avsevärt minska kostnaderna och förbättra hållbarheten.

Tjänster inom utvärdering och beslutsstöd:

  • Utvärdering och beslutsstöd
  • Förstudier
  • Optimering av driftskostnaderna (OPEX)
  • Affärsstöd
  • Teknisk due diligence och värdering av tillgångar
  • Revision av försörjningskedjan
  • Avtal om teknisk service
  • Analys av produktionsstrukturen
  • Dynamiska Mästerplaner

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också: