EMS

Energirådgivning

Med Energy Management System lösningen DEXMA är NIRAS en av landets största och ledande konsulter inom energihantering och rådgivning.

Våra specialister erbjuder en kontinuerlig professionell service för att garantera våra kunder bästa möjliga resultat och ett bra och långsiktigt samarbete.

NIRAS Energy Management System (EMS) är en webbaserad och modulär programlösning som bygger på DEXMA Analys, som genom datainsamling och AI övervakar förbrukningen av el, vatten och gas, samt många andra energirelaterade data som temperatur, väderdata etc. EMS kan användas för installationer av alla storlekar i alla typer av företag och ger där en överblick över och insikter i energiförbrukningen.

Fullständiga data och översikt över energiförbrukningen

NIRAS EMS-lösning ger kunderna en fullständig överblick över företagets exakta energiförbrukning. Därmed utgör EMS det nödvändiga underlaget för att skapa strategier kring energioptimering, energibesparingar och gröna affärsmodeller

NIRAS EMS-lösning innehåller alla de verktyg som behövs för att arbeta med förbrukningsdata inom energi- och resursområdet. Detta gör det möjligt att samla in data om energi- och resursförbrukning från ett stort antal datakällor, inklusive data från fjärravläsningssystem, dataloggningssystem, CTS/SRO och data som utbyts via webbtjänster, filer osv.

NIRAS Energy Management System:

 • Rapportering av koldioxidutsläpp
 • Miljörelaterad registrering, beräkning och rapportering
 • Dokumentation av energibesparingar
 • Ekonomirelaterad registrering, beräkning och rapportering
 • Analys och presentation av uppgifter om energi- och resursförbrukning
 • Beteendebaserad hantering av energi- och resursförbrukning
 • Tekniskt inriktad hantering av energi- och resursförbrukning
 • Förbrukning i standby-läge
 • Benchmarking
 • Övervakning av förbrukningen

EMS är bra för miljön och resultatet

Många företag vill bli mer hållbara, men det kan vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska prioritera sina gröna investeringar.

Översikt och varningar

 • Upptäck onormal förbrukning i tid och undvik onödiga kostnader
 • Meddelanden kan skickas via e-post eller sms till nyckelpersoner
 • Många olika aviseringsalternativ

NIRAS energiledningssystem är en enkel lösning som kan hjälpa företag att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen och därmed uppnå en mängd av sina gröna och hållbara mål.

Vår EMS-lösning kan således bidra till att gynna miljön, minska koldioxidutsläppen, minska el- och vattenförbrukningen och samtidigt förbättra resultatet för de företag som använder verktyget.

Våra energiexperter ger dig överblick och möjlighet att ingripa exakt där effekten och nyttan blir störst.

Förbrukningsanalyser och fullständig översikt över energiförbrukningen

NIRAS energiledningssystem är ett användarvänligt verktyg som är avsett för dem som ansvarar för företagets energiförbrukning.

Med hjälp av EMS kan man övervaka, jämföra och normalisera nyckeltal tvärs över byggnader och tidsperioder. Om ditt företags förbrukning börjar avvika varnar EMS dig om förändringen direkt. Detta gör det möjligt att reagera snabbt, vilket sparar energi, resurser och pengar.

Hjälp för det regulatoriska området

EMS gör det också möjligt för våra experter att identifiera potentiella insatsområden och ge en bredare översikt över flera produktionsanläggningar eller fastigheter.

Systemet innehåller ett stort antal analysverktyg som kan användas för förbrukningsanalyser. Detta omfattar ekonomi, standby-förbrukning, benchmarking och rapportering av koldioxidutsläpp.

Energiledningssystemet är därför ett utmärkt verktyg med avseende på det regulatoriska området, när företag ska beräkna avgifter för koldioxid, fjärrvärme, fjärrkyla eller liknande.

Genomför energiförbättringar

Med NIRAS energiledningssystem kan du hålla koll på pågående energiprojekt. Systemet innehåller ett antal verktyg för att mäta och verifiera energibesparingar. Det gör att det går att upprätta och följa utvecklingen av så många projekt man vill, baserat på olika variabler.

Snabb överblick över energiförbrukningen

 • Bygg dina egna dashboards med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg
 • Få en fullständig översikt över konsumtion, ekonomi och miljöpåverkan
 • Använd dina energidata på – informationsskärmar, intranätssidor osv.

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också: