Bild Handelsutredning Malmoe Stoed

Centrumutredning

Vi genomför utredningar av centrumverksamhet för att uppnå ett långsiktigt hållbart utbud av verksamhetslokaler i nya eller befintliga stadsdelar.

I takt med att nya stadsdelar byggs eller omvandlas så förändras även behovet av service. Det kan röra service för befolkningen i ett bostadsområde eller för resenärer vid en knutpunkt i kollektivtrafiken. Det kan också handla om tillgång till service och handel för besökare och arbetande i olika områden. 

NIRAS analyserar alla typer av geografiska områden för att uppnå en långsiktigt fungerande mix av verksamheter vid en plats. Marknadsaktörernas planeringshorisont skiljer sig ofta från den mer långsiktiga fysiska planeringen. I dessa fall kan NIRAS agera som mellanled för att belysa konsekvenser av enskilda intressen i framtagningen av kommunala detaljplaner och planprogram. 

I vår utredning analyseras underlag för centrumverksamhet och kommersiell service som t.ex. handel, café/restaurang, närservice och vård/omsorg. Resultatet blir en sammanlänkning av marknadens efterfrågan, den övergripande strategiska planeringen och regleringen i enskild detaljplan. 

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197