Avtalshantering

Lokalbehovsanalys

Vi agerar processtöd och genomför utredningar om lokalbehov för nyetablering av verksamheter.

IRAS har lång erfarenhet som rådgivare i verksamhetsplanering för både privata och offentliga aktörer. Våra analyser tar avstamp i aktuella marknadsutvecklingen och hur denna kan komma att påverka det framtida behovet av lokaler för kommersiell och offentlig service. 

Våra utredningar belyser lämplig omfattning, lokalisering och koncept/inriktning för lokaler på lång sikt. Baserat på omvärldsbevakning, marknadsanalys och beräkningar ger NIRAS råd för lokaliseringen av verksamhet, både i relation till befolkningens behov men också i relation till närliggande områden med konkurrerande utbud. 

Vi kan även agera processtöd tillsammans med offentliga och privata aktörer, t.ex. kommun, fastighetsägare och näringsidkare i den gemensamma planeringen. Det kan bland annat innebära att driva arbetet framåt, facilitera samarbeten och möten, eller genomföra workshops/föreläsningar.  

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197