Byggprojektledning

Two workers in construction gear seen from above

Vi skapar förutsättningar för att ert byggprojekt genomförs enligt bestämd tidsplan och budget samt med rätt kvalitet.

NIRAS styr ditt projekt genom hela byggprocessen och skapar förutsättningar för att projektet genomförs enligt bestämd tidsplan och budget samt med rätt kvalitet. Vi tar ett helhetsansvar och håller en tät dialog med dig som beställare från vision och förstudie genom projektering och upphandlingsprocess till utförandefasen och besiktning.  Vi har stor erfarenhet av myndighetskontakter i samband med bygglovsprocessen och upphandlingar för både total-, utförandeentreprenader och enskilda leverantörsavtal.