Projekt

Nyrenoverade Uppsala Universitetshus- modernt med känsla för historia

Bild Uppsalauniversitetshus1

När universitetshuset i Uppsala behövde moderniseras arbetade NIRAS som projektledare med varsamhet och hänsyn till husets historia. Trots att den över hundra år gamla byggnaden fått en totalrenovering är den i princip identisk med sitt originalutseende.

den 19 juni, 2018
  • SDG: #4
  • Sektorer: Byggprojekt
  • Länder: Sverige
  • Tid: 2011-2017

Uppsalas Universitetshus har med sitt centrala läge och pampiga lokaler tillhandahållit en attraktiv utbildningsmiljö för studenter i över hundra års tid.

Huset har sedan det byggdes år 1887 utgjort en av Uppsalas kulturhistoriskt främsta byggnader, trots det har det endast renoverats en gång under årens lopp, år 1939. När beslutet togs att det var dags att modernisera lokalerna arbetade NIRAS som projektledare med ansvar för underhåll och tekniska lösningar. Arbetet skedde i nära samverkan med projektets kund; Statens Fastighetsverk och hyresgästen Uppsala universitet.

1887

byggdes Uppsala Universitetshus

Historia möter nutid

NIRAS arbete innebar att projektleda ombyggnationens  in- och utvändiga underhåll, brandskydd, tillgänglighetsanpassning och nya tekniska renoveringar. Eftersom man idag använder huset till både konserter, konferenser och akademiska tillställningar behövdes även akustiken ses över. Hela huset har fått ny teknik i form av el, datorer, audio-videosystem och ett streamingsystem. Streamingsystemet gör det möjligt att strömma ut föreläsningar både i byggnaden och i internationella sändningar.

På grund av universitetshusets höga ålder är det skyddsklassat som ett statligt byggnadsminne. Trots att huset har fått en total renovering ser det i princip identiskt ut med sitt originalutseende. De tekniska installationerna är dolda och nya inventarier är tillverkade enligt gamla tekniker. De konstverk som finns på platsen renoverades på ett tidstypiskt vis. Genom hela ombyggnadsprocessen har NIRAS haft kontakt med en byggnadsantikvarie som kontinuerligt har godkänt utförandet.

Uppsala Universitetshus

  • Arkitekt för huset är Herman Holmgren

  • Universitetshuset ligger centralt beläget i Uppsala intill Universitetsparken

  • Ovanför ingången till aulan citeras filosofen Thomas Thorild: ”Tänka fritt är stort, tänka rätt är större”

  • Planering av renoveringen startade 2011 och byggnaden stod klar i augusti 2017

Samverkansentreprenad

Projektledarrollen innebar att NIRAS ansvarade för att tids- och budgetplanerna hölls och att arbetet med den känsliga byggnaden uppnådde god kvalité. Ett annat viktigt arbetsområde var att samordna med entreprenören och alla inblandade intressenter, för lyckad kommunikation och ett gott resultat. Ombyggnationen av huset var en samverkansentreprenad, vilket innebar att allt arbete skedde med öppna böcker och att priserna debiterades löpande. På så vis kunde man göra medvetna och aktiva val kring budget och tidsplaner.

Bild Uppsalauniversitetshus2

Se också