Strategiskt upphandlingsstöd

Man sitting with a laptop. PEY.

Vi hjälper till genom hela processen och upphandlar effektiva elavtal för inköp och produktion av elkraft.

NIRAS kan hjälpa till att upphandla effektiva elavtal för inköp och produktion av elkraft. Vi upphandlar nya avtal och värderar befintliga avtal. Upphandlingsprocessen omfattar förstudie och faktainsamling, upprättande av förfrågningsunderlag, genomförande av upphandling efter önskemål samt avslutande utvärdering och rekommendation. Vi har stor erfarenhet av att analysera anläggningsbestånd och fakturaflöden, riskhantering med riktlinjer för elinköp samt prissättning för fysisk elkraft och villkor för inkluderade avgifter, elcertifikat och ursprungsmärkning.