Lokalprojekt

People sitting in office

Vi hjälper dig att genomföra ditt lokalprojekt och erbjuder dig stöd under hela, eller delar av, processen för att uppnå bästa värde för er.

Vårt stöd kan omfatta allt från en omförhandling av dina kontraktsvillkor till en stor om- eller samlokalisering med avveckling av tidigare lokaler. Vårt mål är att ni ska få en attraktiv arbetsplats som stödjer er verksamhet och stärker ert varumärke. Med vår breda kompetens kan vi  ta ett helhetsgrepp för en effektiv och värdeskapande process där vi kan hantera alla olika skeden från målbild till nuläges- och behovsanalys via lokalsökning och förhandling till nytt hyresavtal och en ny nyckelfärdig arbetsplats.