Lokalstrategi

Room with bookshelves

NIRAS stödjer er i att effektivisera och optimera nyttan av era hyreskostnader med lokaler som stödjer verksamheten.

Genom att ta fram och genomföra en lokalstrategi kan NIRAS stödja er i att effektivisera och maximera nyttan av era hyreskostnader med verksamhetsstödjande lokaler. Strategin kan omfatta samtliga, eller ett urval av, era förhyrningar. Initialt identifierar vi styrande kriterier och målbilder som ska uppfyllas såsom yta, funktionalitet, kvalitet, kostnadsläge och läge. Under genomförandet av den handlingsplan som sätts utifrån strategin säkerställer vi att processer startas i tid, att hanteringen av de olika lokalprojekten blir likartad och effektiv. Vi mäter och utvärderar löpande resultatet i förhållande till målbilden.