Workplace solutions

Room with colourful furniture

Vi vägleder er att hitta den lokallösning som passar bäst för er verksamhet.

Vi vägleder er i processen att hitta den lokallösning som passar bäst för att bidra till era mål och er verksamhet. Vi genomför en behovsanalys som kartlägger era specifika lokalbehov. Vi genomför detta antingen genom workshop med ledningen eller genom en mer omfattande behovsanalys som kartlägger era specifika förutsättningar. Analysen grundar sig på en enkätundersökning och intervjuer/workshops. Baserat på analysen tar vi fram olika scenarion och förslag på lokallösningar.  I analysarbetet länkar vi även samman era värderingar och visioner med er nya arbetsplatsutformning. Därmed kan vi skapa en skräddarsydd lokallösning som förstärker ert varumärke och bidrar till att ni ska uppnå era verksamhetsmål.