Design av produktionsanläggningar

Man smiling at his desk. Christian Wordenskjold Nørregaard (CWN)

Production Facility Design från NIRAS fungerar som ett starkt tekniskt underlag för hela ditt projekt. Med hjälp av Production Facility Design får du såväl den tekniska lösningen som CAPEX, tidsplaner och driftskostnader.

Syftet med NIRAS Production Facility Design är att säkerställa att du har identifierat och utvärderat olika möjligheter, tekniska lösningar, idéer och alternativ inom den specifika ram du själv har definierat för projektet.

Vår portfölj består av:

  • Master planning och industriell arkitektur
  • Conceptual Design
  • Simulation of Design Integrity
  • Basic Design
  • Detailed Design