Etablering av produktionsanläggningar (CAPEX)

Manager inspecting the arrival of a CO2 tank

Vi erbjuder rådgivning och projekttjänster inom alla områden av investering i produktionsanläggningar.

Antingen du planerar ett greenfield-projekt, en större uppgradering av dina nuvarande anläggningar eller en flyttning av din produktion kan vi hjälpa dig att fatta rätt beslut. Vår projektmetod och våra CAPEX-verktyg leder dig säkert genom projektets samtliga faser och garanterar ett problemfritt och kostnadseffektivt utförande – från överordnad planering av design, anbud och tilldelning av kontrakt till test och idrifttagning.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Greenfield, etablering av nya anläggningar
  • Brownfield, uppgradering av befintliga anläggningar
  • Flyttning av produktion – övergångsplanering
  • Anbud och teknisk uppföljning
  • Projekttjänster, EPC, EPCM
  • Byggledning inklusive arbetsmiljö
  • Kontraktstyrning
  • Totalrådgivning