Street intersection

Handels- och stadsplanering

Vi har lång erfarenhet av kommersiell handels- och stadsplanering med hållbarhet i fokus.

Dining location

Analys av kontorsmarknad

Vi hjälper fastighetsägare och kommuner att analysera den svenska kontorsmarknaden. Vi kan ge en helhetsbild på olika nivåer och framåtriktade analyser.

;