Var åttonde krona som NIRAS tjänar under de kommande tio åren ska satsas på att bidra till den gröna energiomställningen

NIRAS Welcon TEB JENS SGRA JUHL.

NIRAS koncernledning söker ytterligare en medlem– en ny sektorchef för energi som ska leda en arbetsgrupp för grön energiomställning. Det strategiska initiativet innebär stora investeringar de kommande tio åren.

den 6 april, 2022

NIRAS har beslutat att markant öka sitt bidrag till den gröna energiomställningen under de kommande tio åren. Ambitionen är att bli Skandinaviens ledande rådgivare inom förnybar energi.

Det strategiska initiativet omfattar stora investeringar på forskning och utveckling, kompetensutveckling, partnerskap och rekrytering inom områdena vindkraft, el och gröna bränslen. Investeringarna innebär att var åttonde krona som NIRAS tjänar kommer att satsas i den gröna energiomställningen. Investeringen förväntas börja bidra till NIRAS intäkter 2027 och kommer att omfatta 400 nyanställningar.

Bara i Danmark behöver hundratals miljarder kronor investeras i grön energiomställning under de kommande tio åren. 

Carsten Toft Boesen, vd för NIRAS

”NIRAS har arbetat med förnybar energi i många år – faktiskt ända sedan Brundtlandrapporten publicerades 1987. Därför ligger det naturligt i vårt DNA att vi ska bidra till den gröna energiomställningen. Vi har nu utarbetat en ambitiös plan för detta, som kommer att löpa under de kommande tio åren med en fortsatt hög investeringsnivå, säger Jens Brandt Bering, direktör för leveranser på NIRAS.

På jakt efter ännu en chef

En del av det strategiska initiativet är att utöka högsta ledningen med en ny sektorchef för Energi. Denna person kommer att leda en nyinrättad arbetsgrupp specialiserad på grön energiomställning, som kommer att arbeta över företagets alla rådgivningsområden.

Så länge vi går i rätt riktning nekas ingen att följa med oss på resan. 

Jens Brandt Bering, sektorchef Försörjning, på NIRAS.

Detta bygger på en fast övertygelse om att samverkan över tekniska discipliner och viljan att ingå breda partnerskap kommer att vara avgörande för att takten och innovationskraften ska öka tillräckligt när det gäller omställning till förnybar energi.

”Bara i Danmark behöver hundratals miljarder kronor investeras i grön energiomställning under de kommande tio åren. Vi vill bli en ännu mer attraktiv partner i övergången till förnybar energi och NIRAS ser redan nu mycket goda resultat på områden som bland annat miljöbedömningar och -tillstånd samt elektrifiering, vindkraft, solenergi, sektorkoppling, PtX och Energiön i Nordsjön, säger koncernchef Carsten Toft Boesen.

”Vi samarbetar med alla som är beredda att gå i rätt riktningoavsett utgångspunkt”

Initiativet omfattar alla energiområden och -former och syftar till att så mycket som möjligt flytta dessa i riktning mot förnybar energi – och på det samhällsekonomiskt mest optimala sättet. Det betyder att NIRAS är redo att arbeta med alla som vill se en grön energiomställning.

”Nästan alla företag och organisationer är medvetna om sitt koldioxidavtryck och behovet av omställning till förnybar energi. Det dyker ständigt upp nya och enormt spännande företag som utvecklar och levererar lösningar för den gröna energiomställningen. Vi vill gärna jobba med de företag och organisationer som arbetar med och verkar för en grön energiomställning”, säger Jens Brandt Bering och fortsätter:

”Vi går in i den gröna energiomställningen med ett pragmatiskt tänkesätt. Alla kan och bör bidra till Parisavtalets mål. Det handlar också om att skapa gröna energiframsteg där de behövs som mest. Så länge vi går i rätt riktning nekas ingen att följa med oss på resan. Det händer att perfektion istället blir de goda avsikternas värsta fiende. Detta har vi inte råd med när det gäller den gröna energiomställningen. Inte minst eftersom vi måste garantera en hög försörjningstrygghet längs vägen, eftersom vi annars riskerar att förlora det så viktiga folkliga och därmed politiska stödet. För NIRAS är företagets historia, utgångspunkt och profil inte det avgörande. Istället är det ambition, takt och riktning som gäller, säger han.

Parallellt med strategin för grön energiomställning i NIRAS-koncernen kommer NIRAS-fonden att öka sina investeringar i forskning och utveckling för omställning till förnybara energikällor och stärka sitt fokus på förvärv av företag inom samma område.

400

nya kollegor inom energiområdet de kommande åren

Vill du veta mer?

Jens Brandt Bering

Jens Brandt Bering

Executive Vice President

Allerød, Denmark

+45 2141 8303

Henrik Juhl

Henrik Juhl

Senior Market Director

Allerød, Denmark

+45 4299 5413

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197