NIRAS ALECTIA-stiftelsen

Niras Alectia Foundation

NIRAS ALECTIA-stiftelsen hjälper ingenjörer och tekniker att bli mer kvalificerade och placerar dansk ingenjörsrådgivning på världskartan.

NIRAS ALECTIA-stiftelsen äger majoriteten av aktierna i NIRAS Gruppen A/S. Enligt stiftelsens stadgar ska vinsten i första hand användas för att utveckla NIRAS verksamhet, främja danska ingenjörers och teknikers utbildning och kompetens samt stärka danska ingenjörsverksamheters internationella rykte.

Stiftelsens historia

Stiftelsen bildades ursprungligen 1976 när aktieägarna donerade sina aktier till stiftelsen. Detta gjordes för att säkerställa ett stabilt och långsiktigt ägande. NIRAS ALECTIA-stiftelsen, som den ser ut i dag, grundades som en sammanslagning av NIRAS-stiftelsen och ALECTIA-stiftelsen 2017, när de två företagen slogs samman.

Stiftelsen främjar forskning

Stiftelsens främsta syfte är att stödja doktorandprogram inom NIRAS affärsområden i de länder där NIRAS är representerat. Genom att stödja doktorandprogrammen skapar vi värdefulla samarbeten med relevanta forskningsmiljöer

Möt styrelsen

Styrelsen för NIRAS ALECTIA-stiftelsen

Clas Nylandsted Andersen

Clas Nylandsted Andersen

Chairman at the NIRAS ALECTIA Foundation

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President, Business Unit

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Michael Hjerl Hansen

Michael Hjerl Hansen

Consultant

Allerød, Denmark

+45 4810 4305

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Head of Department

Allerød, Denmark

+45 3078 7524

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Vice President, Business Unit

Allerød, Denmark

+45 4020 3246

Jesper Harder

Jesper Harder

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2165 8398

Stig Brinck

Stig Brinck

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 3084 3660

Vill du veta mer om NIRAS?