NIRAS ALECTIA-stiftelsen

Niras Alectia Foundation

NIRAS ALECTIA-stiftelsen hjälper ingenjörer och tekniker att bli mer kvalificerade och placerar dansk ingenjörsrådgivning på världskartan.

NIRAS ALECTIA-stiftelsen äger majoriteten av aktierna i NIRAS Gruppen A/S. Enligt stiftelsens stadgar ska vinsten i första hand användas för att utveckla NIRAS verksamhet, främja danska ingenjörers och teknikers utbildning och kompetens samt stärka danska ingenjörsverksamheters internationella rykte.

Stiftelsens historia

Stiftelsen bildades ursprungligen 1976 när aktieägarna donerade sina aktier till stiftelsen. Detta gjordes för att säkerställa ett stabilt och långsiktigt ägande. NIRAS ALECTIA-stiftelsen, som den ser ut i dag, grundades som en sammanslagning av NIRAS-stiftelsen och ALECTIA-stiftelsen 2017, när de två företagen slogs samman.

Stiftelsen främjar forskning

Stiftelsens främsta syfte är att stödja doktorandprogram inom NIRAS affärsområden i de länder där NIRAS är representerat. Genom att stödja doktorandprogrammen skapar vi värdefulla samarbeten med relevanta forskningsmiljöer

Möt styrelsen

Styrelsen för NIRAS ALECTIA-stiftelsen

Clas Nylandsted Andersen

Clas Nylandsted Andersen

Chairman at the NIRAS ALECTIA Foundation

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 4020 3246

Mads Søndergaard

Mads Søndergaard

Executive Vice President

Allerød, Denmark

+45 3085 0900

Jesper Harder

Jesper Harder

Market Director

Allerød, Denmark

+45 2165 8398

Stig Brinck

Stig Brinck

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 3084 3660

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Head of Department

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Michael Sølgaard

Michael Sølgaard

Advisor

Aalborg, Denmark

+45 9630 6449

Vill du veta mer om NIRAS?

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197