Möt styrelsen

Clas Nylandsted Andersen

Clas Nylandsted Andersen

Chairman at the NIRAS ALECTIA Foundation

Stiftelsens viktigaste uppgift är att se till att NIRAS alltid har en kompetent ledning och att bidra till att utveckla denna ledning. Dessutom finns en massa kompetens inom stiftelsen som kan stödja verksamheten och på så sätt kan vi göra varandra bättre – en mycket viktig egenskap på den mycket konkurrensutsatta marknad som NIRAS är en del av.

Det är mycket motiverande att få vara med och föra vidare de idéer och den utveckling som NIRAS har genomgått sedan 1956. Det är inspirerande att se hur vi har lyckats ta itu med de problemställningar som samhället, inte bara nationellt utan även internationellt, har ställts inför under tidens gång.

Dessutom ger stiftelseägandet ett lugn nedåt genom organisationen, bl.a. eftersom det finns överlappningar mellan medarbetarna och stiftelsens medlemmar. Jag konstaterar gång på gång att det är motiverande för medarbetarna, eftersom de inte bara är informerade om vad som händer på stiftelsens styrelsemöten, de har också möjlighet att vara delaktiga och komma med förslag som har betydelse för organisationen.

Kontakt

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

NIRAS ALECTIA-stiftelsen arbetar för att säkerställa bästa möjliga utvecklingsvillkor för NIRAS som företag och för att stödja och främja de tekniska disciplinerna och utbildningarna bland allmänheten.

Stiftelsen arbetar därför med att stödja spännande utvecklingsprojekt som bidrar till NIRAS strategi och främjar den långsiktiga utvecklingen av ingenjörsbranschen som helhet.

Arbetet i stiftelsen ger en möjlighet att bidra till att göra NIRAS till ett bra företag att arbeta i och att hjälpa företaget att utvecklas i linje med våra kärnvärden.

Kontakt

Michael Hjerl Hansen

Michael Hjerl Hansen

Consultant

Allerød, Denmark

Efter mer än 40 års anställning är NIRAS en del av mitt ”hjärteblod” och det faktum att företaget utvecklas i positiv riktning betyder mycket för mig.

Efter mer än 40 års anställning är NIRAS en del av mitt ”hjärteblod” och det faktum att företaget utvecklas i positiv riktning betyder mycket för mig.

Kontakt

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Head of Department

Allerød, Denmark

Stiftelsen gör det möjligt för NIRAS att ta hand om bredare och mer långsiktiga projekt inom industrin som inte kan stödjas av NIRAS enskilda affärsenheter.

Möjligheten att ta tillvara och skydda medarbetarnas intressen i NIRAS långsiktiga utveckling motiverar mig att bidra till stiftelsens arbete.

Det är värdefullt för NIRAS att vara stiftelseägt, eftersom medarbetarna vet att deras arbete bidrar till att främja företaget och branschen som helhet. Det ger en känsla av trygghet och engagemang.

Kontakt

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Vice President

Allerød, Denmark

Eftersom stiftelsens arbete inte nödvändigtvis kräver att alla initiativ ska vara lönsamma kan den stödja projekt av mer utforskande karaktär. Genom samarbete med utbildningsinstitutioner och enskilda doktorandprojekt har vi därför möjlighet att stödja nästa generations begåvade medarbetare och investera i branschens professionella utveckling.

Personligen tycker jag att det är intressant att få veta mer om vårt företag och att bidra till att påverka i vilken riktning företaget utvecklar sig.

Att vara stiftelseägd ger en frihet. Naturligtvis måste vi göra en bra vinst varje år, men utöver det är det viktigare att vi har en bra arbetsplats där medarbetarna trivs och vi kan upprätthålla nära relationer med våra kunder.

Kontakt

Jesper Harder

Jesper Harder

Market Director

Allerød, Denmark

Stiftelseägande är en fantastisk ägandeform som garanterar företaget stabilitet och gör det robust. Utöver detta säkrar det också en viss handlingskraft och gör det möjligt för NIRAS att se till en mer långsiktig utveckling – och inte bara till resultatet.

Stiftelsens arbete ger fantastiska möjligheter att tänka långsiktigt när det gäller NIRAS utveckling, samtidigt som det skapar vissa skyldigheter att utnyttja dessa möjligheter. Skyldigheter att ha stiftelsens syfte (och grundarnas vision) som en övergripande ram.

Kontakt

Stig Brinck

Stig Brinck

Expertise Director

Allerød, Denmark

NIRAS ALECTIA-stiftelsen bidrar till en positiv utveckling av NIRAS genom att stödja doktorandprogram och andra akademiska projekt. Dessutom får NIRAS-koncernen stöd vid förvärv av stora företag som stärker företagets tvärvetenskapliga profil.

Stiftelsen säkerställer en långsiktig och kontinuerlig ägarstruktur som agerar för lönsamhet, soliditet, medarbetarengagemang och hållbarhet. Samtidigt skyddar stiftelsen NIRAS från plötsliga cykliska svängningar och andra kortsiktiga marknadskrafter.

NIRAS ALECTIA-stiftelsen ger en känsla av att NIRAS är ”vårt”.

Kontakt

Vill du veta mer?