Projekt

Prisbelönt biogasanläggning för Färöarna närmare klimatmålen

Bakkafrost Biogas DK

En av de ledande producenterna av kvalitetslax på Färöarna har prioriterat att investera i hållbarhet och cirkulära lösningar. Företaget Bakkafrost har därför etablerat den första biogasanläggningen på Färöarna.

den 23 mars, 2021
 • SDG: #7, #12
 • Sektorer: Energi
 • Länder: Färöarna
 • Donator: Bakkafrost
 • Klient: Bakkafrost

FÖRKA betyder "förflytta sig" eller "förändra sig" på färöiska. Det är precis vad den första biogasanläggningen på Färöarna med samma namn kommer att göra. Den kommer årligen att omvandla ca. 100 000 ton biologiskt nedbrytbart avfall till värme och energi, vilket kommer att föra Färöarna närmare målet att basera 100 procent av sin el på förnybara energikällor år 2030.

Den nyöppnade biogasanläggningen, FÖRKA, ska göra det möjligt för laxproducenten Bakkafrost att ta tillvara organiskt avfall från sin laxproduktion samt jordbruksavfall för att generera klimatvänlig värme och energi.

11,000 ton

Så här mycket CO2 kommer anläggningen att spara årligen.

Ungefär hälften av elen på Färöarna kommer från fossila bränslen och liksom resten av världen har Färöarna ambitionen att främja den gröna omställningen inom avfallshantering, energi och livsmedelsproduktion. Den nya biogasanläggningen kommer att bidra till detta både vad gäller lantbruk och produktion av lax, el och värme genom att omvandla avfall till förnybar energi och recirkulera näringen tillbaka till marken. Detta skapar synergier, vilket bland annat har resulterat i att Bakkafrost vann 2019 års Business Initiative Award för projektet.

Den el och värme som anläggningen genererar är inte bara bra för klimatet. Det är också konkurrenskraftigt på marknaden. Den främst dieselbaserade elproduktionen på Färöarna har orsakat höga priser på el från alternativa källor, vilket gör att Bakkafrost kan sälja sin överskottsenergi till de färöiska elbolagen och värme till fjärrvärmenätet i Tórshavn. Bakkafrost räknar med att leverera hållbar el till ca. 1900 bostäder och uppvärmning till ytterligare 400.

Erfarenhetsbaserade lösningar

NIRAS samarbetade med SMJ Consulting Engineers huvudkonsult i projektet och bidrog bland annat med anbudsmaterial, förhandlingar och ansökningar om miljögodkännanden. NIRAS bidrog med omfattande kompetens inom biogasproduktion i samband med uppdelning av anbudsmaterial samt beräkningar av buller- och luktstörningar för miljöapplikationerna.

Hos FÖRKA omvandlas fisk- och boskapsgödsel i kombination med död fisk till energi. Denna speciella sammansättning av biomassa skiljer sig från mer traditionella sammansättningar, som ofta består av nöt- och grisgödsel i kombination med organiskt industriavfall. En primär uppgift i projektet var därför att anpassa anläggningen till just denna typ av biomassa och de krav som gäller för hygienisering av produkterna.

En sådan uppgift kan inte lösas med enkla beräkningar. Det kräver tvärtom lång erfarenhet och kunskap om processtemperaturer, organisk belastning och kvävenivåer för att säkerställa att anläggningen är anpassad till de speciella processförhållandena och kan uppfylla hygienkrav så att den avgasade produkten kan återcirkuleras till jorden. NIRAS har byggt upp denna kompetensnivå genom mer än 35 års erfarenhet inom området.

Ett hållbart alternativ till vattenbruk

På FÖRKA börjar den hållbara processen i laxproduktionsfasen där slam samlas upp och används i biogasproduktionen. Till skillnad från vattenbruk har landbaserad fiskodling både minimal miljöpåverkan och potential att bli CO2-negativ, eftersom det är möjligt att samla upp och tillvarata all fiskgödsel, som annars skulle ha gått förlorad i havet.

Dessutom gör landbaserad fiskodling det möjligt för växter att behålla och recirkulera värdefulla näringsämnen tillbaka till jorden. FÖRKA förväntas producera 40 000-45 000 ton naturgödsel årligen som kommer att omfördelas till den färöiska jordbrukssektorn. På så sätt minskar behovet av importerade gödselmedel, vilket ytterligare bidrar till lägre CO2-utsläpp.

Totalt förväntas FÖRKA årligen ta hand om 100 000 ton biologiskt nedbrytbart avfall och därmed minska CO2-utsläppen med betydande 11 000 ton varje år. Anläggningen ger Bakkafrost framtida möjligheter att utöka mängden och sammansättningen av biomassan och därmed ytterligare öka de hållbara fördelar som anläggningen genererar för Färöarna och klimatet som helhet.

Så här fungerar det

 • När biomassan väl har förts in i anläggningen sker processen som den gör i naturen – bara mycket snabbare.
 • Den snabba nedbrytningsprocessen möjliggör insamling och utnyttjande av den processade biogasen, som består av metan och CO2.
 • Den producerade metanen är en hållbar energikälla och omvandlas i en gasmotor till el- och värmeproduktion.
 • När processen är klar kan den resterande, näringsrika biomassan användas som gödningsmedel.

Vill du veta mer?

Hans Henrik Hansen

Hans Henrik Hansen

Engineer

Aarhus, Denmark

+45 8732 5824

Anne Seth Madsen

Anne Seth Madsen

Senior Project Manager, M.Sc.

Aarhus, Denmark

+45 8732 3291

Se också

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197