Projekt

Den legendariska järnvägen som förbinder Bergen med Oslo

Bergensbanen 3

Bane NOR önskar stärka kapaciteten för godstrafik mellan Oslo och Bergen och har nu påbörjat arbetet med tre mötesspår med samtidig inkörning vid Dale, Veme och Sandermosen.

den 20 september, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur, Vattenbyggnad
  • Länder: Norge
  • Tid: 2023 - 2025

Projektet kommer att förbättra förhållandena för godståg genom att förlänga de befintliga mötesspåren. Bane NOR har denna vecka ingått ett kontrakt med NIRAS om teknisk rådgivning och projektstöd vid utarbetandet av teknisk huvudplan samt en detaljerad teknisk plan. Uppdraget påbörjas omedelbart och kommer att fortsätta fram till mitten av 2025.

"Vi är mycket glada över att ha NIRAS involverade i det fortsatta arbetet med projektet. NIRAS är en erfaren rådgivare som visar mycket god förståelse för uppgiften och vad som krävs för att genomföra komplexa projekt," säger projektchef Hans Egil Larsen på Bane NOR om tilldelningen av uppdraget till NIRAS.

Även om Bergensbanen redan är en mycket trafikerad sträcka med hög kapacitetsanvändning, har den fortfarande stor potential för tillväxt inom godstrafiken. Genom att utvidga de befintliga korsningsspåren syftar projektet till att förbättra andelen godstrafik på sträckan mellan Oslo och Bergen.

Projektet kommer också att bidra till att förbättra stabiliteten och flexibiliteten i tågtrafiken för både person- och godståg.

"Dessa projekt omfattar alla discipliner och ger oss möjlighet att dra nytta av våra styrkor i både Sverige, Danmark och Norge. Det betonar också vår önskan och vikten av att arbeta över landsgränserna," säger projektledaren på NIRAS Norge, Christian Nielsen.

De tre mötesspåren med samtidig inkörning som ska förlängas ligger vid Dale i Vaksdal kommun, Veme i Ringerike kommun och vid Sandermosen på Gjøvikbanen i Oslo kommun. Genom att förlänga dessa mötesspår möjliggörs möten mellan godståg med en längd på upp till 640 meter.

Dessa tre mötesspåren med samtidig inkörning är tvärvetenskapliga och komplexa projekt där samordning mellan olika discipliner, liksom andra projekt på sträckan, blir en viktig faktor.

"Detta projekt visar än en gång NIRAS starka position på den norska marknaden. Jag är enormt stolt över att vi återigen kan säkra ett stor kontrakt, och jag vill tacka anbudsteamet som har gjort en enorm insats," säger Theis Tarp Rasmussen, direktör på NIRAS Norge.

Vill du veta mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se också: