Projekt

Två nya övergångsspår ska skapa bättre möjligheter för långa godståg på Kongsvingerbanan

Picture Projekt Kongsvingerbanen

NIRAS har återigen tecknat ett nytt kontrakt med Bane NOR. Den här gången är uppdraget att genomföra den tekniska detaljplanen för nya korsande spår på Kongsvingerlinjen.

den 10 juli, 2019
 • Sektorer: Infrastruktur
 • Länder: Norge
 • Klient: Bane NOR

På Kongsvingerlinjen, som går mellan Lillestrøm och Kongsvinger i Norge, finns idag stora utmaningar med kapaciteten för långa godståg. Utmaningar som begränsar hur mycket gods som får transporteras. 

Två korsningsspår kommer nu att anläggas vid Bodung respektive Galterud. Tillsammans med ett team av engagerade partners har NIRAS – som huvudrådgivare – vunnit uppdraget att genomföra den tekniska detaljplanen för övergångsspåren vid Bodung och Galterud.

Projektet pågår till augusti 2020. Syftet är att genomföra projektet med minsta möjliga störning i den dagliga verksamheten, och det kommer därför att finnas ett särskilt fokus på att begränsa behovet av att blockera spår medan projektet genomförs.

Samarbete är nyckeln till framgång på den norska marknaden

I april vann samma rådgivande team den tekniska detaljplanen för korsning av spår på Gjøviksbanan vid Reinsvoll Station enligt ett av flera ramavtal med Bane NOR.

"Det nya projektet är ännu ett bevis på NIRAS starka position på den norska infrastrukturmarknaden och passar väl in i vår strategi", säger avdelningschef Theis Tharp Rasmussen och fortsätter:

"Två faktorer bidrar särskilt till vår framgång på den norska marknaden: ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med andra rådgivare, som alla bidrar med sin specialistkompetens och säkerställer kunden ett starkt rådgivningsteam. Och ett starkt internt samarbete på NIRAS, där vi lyckas samarbeta över avdelningar och nationsgränser på ett friktionsfritt sätt, där fokus ligger på våra kunders projekt och gemensamma framgångar.

Den övergripande rådgivningsteamet består av:

 • NIRAS
 • Dr. Techn. Olav Olsen
 • Asplan Viak
 • NGI
 • Norskjärnvägssäkerhet
 • SAAHA Arkitekter
 • Rasmussen& Strand
 • Safetec
 • Scansurvey

Vill du veta mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se också: