Handicaporganisationernes Hus By Night NS 07515 1920

Energi och inneklimat

Få råd om allt inom inomhusklimat och energi. Vi skapar resultat som varar och byggnader som förverkligar kundens och användarnas förväntningar.

Vi erbjuder rådgivning inom allt avseende inomhusklimat och energi för att skapa det bästa ramverket för ett hälsosamt inomhusklimat - oavsett vilken byggnad det handlar om.

Ett bra inomhusklimat är avgörande när man uppför nya byggnader, renoverar eller optimerar befintliga byggnader.  Det är därför viktigt att tänka på inomhusklimatet brett och i relation till konstruktionen och dess funktion. Vi arbetar från den första fasen till den slutliga insikten i de färdiga byggena.

På NIRAS är vi experter på inomhusklimat och energi. Vi ger råd om hur du skapar det bästa och mest hälsosamma inomhusklimatet i byggnader för att säkerställa den bästa miljön för dem som behöver och drar nytta av byggnaden.

Vi bidrar till både forskning, lagstiftning och vägledning samt helhetslösningarna i den färdiga byggnaden.

Inomhusklimat anpassat till byggnaden

Det är viktigt att ha ett hälsosamt inomhusklimat, men det är också viktigt att inomhusklimatet anpassas till den individuella byggnaden och användningsmönstret. På NIRAS utgår vi alltid från den enskilda byggnaden när vi ger råd om inomhusklimat och energi. På så sätt ser vi till att byggnadens inomhusklimat är så bra som möjligt och att det passar för byggnadens användningsområde.

Inomhusklimatet handlar om flera parametrar, som alla måste samverka tillsammans och som man måste anpassas till byggnadens utformning och användningsområde. När vi ger råd om inomhusklimat tar vi hänsyn till allt från temperatur, luftkvalitet och dagsljus till ljud, buller och farliga ämnen.

Energirådgivning

Byggnadens energiförbrukning är starkt kopplad till användning och inomhusklimat. Energieffektiviteten i byggnaden är fortfarande ett särskilt fokusområde.

Vid nybyggnation projekterar vi efter nya och ambitiösa krav, medan vi i den befintliga projekteringen arbetar med optimering och en kombination av nya och uppdaterade funktioner och energieffektiva system som säkerställer ett inomhusklimat med minsta möjliga energiförbrukning.

Våra energirådgivare arbetar med allt från de första tankarna och potentiella analyserna till den slutliga optimeringen och driften av konstruktionen och dess installationer.

Råd om inomhusklimat och energi

Vi förbereder analyser, tillhandahåller konsulttjänster, programmerar och designar framtidens kvadratmeter och ger råd om:

 • Inomhusmiljö
 • Termiskt och atmosfäriskt inomhusklimat
 • Dagsljus och belysning 
 • Ljud, akustik och buller
 • Inomhusklimatstudier (kom ihåg länk till miljö: screening och miljökartläggning)
 • Energi
 • Energieffektivisering
 • Lågenergibyggnation
 • Byggfysik
 • Fasad- och fönsterteknik
 • Skadliga ämnen
 • Fukt och mögel
 • PCB och tungmetaller
 • Radon

Lagstiftning inom energi och klimat

Energideklarationer

Enligt Lag (2006:985) ska alla byggnaden som byggs, säljs eller hyrs ut ha en energideklaration. Energideklarationen är ett dokument som ger information om byggnadens energianvändning och förslag på energieffektiviserande åtgärder. Energideklarationen får inte vara mer än 10 år. Endast certifierade energiexperter får utföra energideklarationer. NIRAS har certifierade energiexperter som har lång erfarenhet av att utföra energideklarationer för alla typer av byggnader.

Vill du veta mer?

Linnea Henriksson

Linnea Henriksson

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 29

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197