2016 06 01 114741 5

Handelsutredning

Vi tillhandahåller underlag för beslut i planprocesser och för kommunala strategier för handel och annan kommersiell service.

NIRAS har lång erfarenhet av kommersiell stadsplanering samt verksamhets-och handelsutredning. Vi genomför marknadsanalyser av handel, restauranger och service för stadskärnor, stadsdelscentrum och köpcentrum. Vi bistår även med parkerings- och trafikplanering.

På NIRAS ser vi en tydlig länk mellan fastighetsekonomi och stadsplanering. Från de överordnade strategierna till de konkreta stadsrummen arbetar stadsplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter tätt tillsammans. Vi bistår med rådgivning och beslutsunderlag under detaljplaneprocesser och stöd inför framtagning av kommunala styrdokument som exempelvis riktlinjer för kommersiell verksamhet.

Arbetet sker i nära samarbete med kommuner, fastighetsägare, näringsidkare och andra organisationer. Med ett ständigt fokus på hållbarhet är det vårt mål att skapa lösningar som garanterar värde och livskvalitet.

Vill du veta mer?

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Se också: