Skive Landskab

Landskapsarkitektur och landskapsplanering

På NIRAS arbetar vi målmedvetet med landskapet och landskapsarkitekturen. Vår kompetens sträcker sig från analys och storskalig planering till landskapsdesign och projektledning.

Från överordnade strategier och helhetsplaner till konkreta landskapsrum. Våra landskapsförvaltare och landskapsarkitekter arbetar tillsammans med andra discipliner inom NIRAS för att ta hand om våra landskap och skapa attraktiva stads- och landskapsrum som ramar för ett bra liv.

I det öppna landskapet specialiserar vi oss på landskapsanalyser med hjälp av landskapskaraktärsmetoden på projekt- och kommunnivå. På projektnivå bedömer vi planers och projekts konsekvenser för landskapet i samband med miljökonsekvensbedömningar och miljöbedömningar. På kommunal nivå är vi engagerade i att göra landskapsanalysen till ett dynamiskt arbetsverktyg som vi hjälper kommunerna att använda i sin planering och utveckling.

Vi designar och projekterar landskap och stadsrum med avseende på infrastruktur, institutioner, bostäder, klimatanpassning etc. Det gör vi utifrån visionen att alla projekt och platser är speciella och därför måste behandlas med omsorg och hänsyn till användarna och kommande generationer. I städerna ser vi en stark koppling mellan stadsplanering och landskapsarkitektur. Från överordnade strategier till konkreta landskapsrum. Våra landskapsarkitekter samarbetar med stadsplanerare och klimatexperter för att göra stadens rum till en attraktiv miljö för ett bra liv i staden.

Vill du veta mer?

Thomas Kruse Wichmann

Thomas Kruse Wichmann

Market Director

Allerød, Denmark

+45 6020 8057

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197