NIRAS i nytt ramavtal med Plikt- och prövningsverket

Foto Plikt Och Prövningsverket

den 22 november, 2022

NIRAS har fått tilldelning i Plikt- och prövningsverkets upphandling avseende Lokalförsörjningsstöd. Ramavtalet med Plikt- och prövningsverket är på 2 + 1 + 1 år.

" NIRAS har varit Plikt- och prövningsverkets leverantör sedan 2016 och vi är glada att få fortsatt förtroende att bistå i lokalförsörjningsfrågor för myndighetens viktiga arbete. Det är ett av de mest spännande uppdrag vi har inom Corporate Real Estate Services", säger Erik Gådin som är kundansvarig.

Om Plikt- och prövningsverket

Plikt och prövningsverket har drygt 300 medarbetare fördelade på tre prövningskontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt huvudkontor i Karlstad.

Myndigheten bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet är att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Plikt- och prövningsverket också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

Myndigheten ansvarar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomför Plikt och prövningsverket undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.

Plikt- och prövningsverket har också till uppgift att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Foto: Plikt- och prövningsverket