Projekt

Giffeln äldreboende

Detalj
  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige

Äldreboendet har formen av ett U i fyra boendevåningar med totalt 80 lägenheter. Ovanpå dessa finns en indragen fläktvåning och längst ner under entréplan en källarvåning. 

Varje boendevåning består av två boendeavdelningar med en gemensam administrativ del. Husets form bildar en inre gård mot väster med avdelningsgemensamma balkonger vilka ger utblick över den lugna och harmoniska trädgården med porlande vatten. På de flesta avdelningarna fi nns det en extra mindre balkong som vetter mot öster om men vill undvika eftermiddagssolen.

Kommunikation i höjdled sker centralt vía trapphus och hissar (varav en är sänghiss) som nås vía huvudentrén. En transporthiss ger effektiv hantering mellan avdelningarna och tillagningskök/sophantering. De två avdelningarna delar på ett gemensamt kök som enkelt går att avdela med en skjutvägg, när det är stängt nås köket av personalen vía dörr. De två avdelningarna kan väljas att vara öppna eller slutna mot varandra, beroende på behov. Personalexpeditionerna är placerade inne på avdelningarna för att ge bra överblick.

UTEMILJÖN

Utemiljön är uppdelad i två delar, en naturlik del runt äldreboendet med lummig woodland-karaktär och en mer kulturpräglad del runt gruppboendet med odling och fruktträd. Båda delarna är avgränsade med stängsel och häck mot omgivningen. Tillgängligheten mellan de två miljöerna sker via entrétorget vid äldreboendets huvudentré. Innergården är både vacker att se på för de boende och ett rum för samvaro med sittplatser, en liten aktivitetsyta och ett vattenspel.

Se också: