Projekt

Glavfsfjorden förskola

Detalj 1 1200X1200
  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige
  • Kvm: 1500
  • Avdelningar: 6

UPPDRAG

Uppdraget startade med att ta fram en ny detaljplan, samt gestaltning och inplacering av en större förskola inom fastigheten. Den nya förskolan byggs för att tillgodose områdets växande behov av förskoleplatser.

BYGGNADEN

Förslaget utgår ifrån stadens konceptför skola ”Framtidens förskola” och medger en byggnad i två våningar med ett svagt lutande sadeltak.

Byggnadsvolymen placeras likt tidigare förskola med långsidan längs den västra fastighetsgränsen och bildar en fond mot Kaprifolvägen.

Vill du veta mer?

Se också: