Projekt

Humlan förskola

Fredriksen Humlan 20 960X1200
  • Sektorer: Arkitektur
  • Länder: Sverige

GESTALNINGEN

Skogen är utgångspunkt i gestaltningsidé, utformning och materialval både på byggnad och på gården.

Viktiga ledord som styr gestaltningen av både byggnad och gård är att på
naturens villkor och med miljövänliga, hållbara och naturliga material skapa rum och
möjligheter för:
• Lek
• Fantasi
• Upptäckter
• Hemligheter
• Experiment
• Överraskningar
• Glädje
• Bemästrande
• Trolskhet

Vill du veta mer?

Se också: