Room with bookshelves
Med omsorg gjordes individuella bedömningar av kontorets samtliga ytor, för att skapa en attraktiv och funktionell miljö.

Lokalstrategi, Bird & Bird

Framtidens kontor åt Bird & Bird

Advokatbyrån Bird & Bird ville förändra sina lokaler på Norrlandsgatan i Stockholm, bland annat för att effektivisera lokalytorna. NIRAS utformade, tillsammans med Bird & Bird, ett lokalprojekt som resulterade i minskade hyreskostnader och en ökad gemenskap på kontoret.

Bird & Birds dåvarande lokaler innefattade två våningsplan, ett med enskilda arbetsrum åt kontorsanställda och ett mötesplan. Dessa lokalytor utnyttjades inte optimalt vilket blev startskottet för en förändringsprocess.

Lokalprojektet som NIRAS utformade tillsammans med Bird & Bird, resulterade i att minska lokalytan samt att bygga om de befintliga lokalerna. NIRAS var projektledare i lokalprocessen, i vilken den totala kontorsytan minskade med 40 % och en öppen planlösning tillämpades.

Styrning i hela lokalprocessen

I ett första skede av lokalprocessen biträdde NIRAS Bird & Bird i förhandlingarna med hyresvärden. Detta utifrån advokatbyråns önskemål och behov, bland annat gällande en minskning av den dåvarande lokalytan som advokatbyrån hyrde.

Därefter ansvarade NIRAS för upphandling av byggentreprenad. Renoveringen innefattade bland annat rivning av väggar för att skapa en öppen planlösning. Det gjordes även individuella bedömningar av alla ytor, för att skapa en attraktiv och funktionell miljö med bland annat pentry, mötesrum och telefonbås.

NIRAS var flyttprojektledare under renoveringen. I rollen som flyttprojektledare, fungerade NIRAS som ett stöd för att Bird & Birds verksamhet skulle kunna fortsätta obehindrat. Under renoveringen fick de kontorsanställda enas på halva kontorsytan under en period, för att därefter kunna flytta in i de nyrenoverade lokalerna med den öppna planlösningen. NIRAS var drivande och samordnande under dessa flyttsekvenser, för att verksamheten skulle fungera i full utsträckning.

I ett sista skede, var NIRAS drivande för att det nya arbetssättet skulle implementeras framgångsrikt bland de anställda. Den öppna planlösningen i det nyrenoverade kontoret var en stor omställning och kontrast mot de tidigare enskilda arbetsrummen. Utfallet av den öppna planlösningen, blev ett nytt arbetssätt som kom att öka gemenskapen på kontoret.

Bred kompetens

NIRAS bidrog i samtliga delar av lokalprocessen med kompetens inom olika tjänsteområden. Allt från beräkningar av byggnadskostnader till utformning av kravspecifikation för byggentreprenad.

Implementeringen av lokalstrategin minskade Bird & Birds hyreskostnader och ombyggnationen bidrog till att en starkare, intern sammanhållning.

Minskad lokalyta och ökad gemenskap på kontoret

  • Bird & Birds dåvarande lokaler innefattade två våningsplan, ett med enskilda arbetsrum och ett mötesplan.
  • Lokalstrategin som genomfördes, innefattade en minskning med 40% av den totala kontorsytan.
  • De nuvarande kontorslokalerna har öppen planlösning, vilket främjar den interna sammanhållningen på kontoret.
  • NIRAS ingick i projektet bland annat som projektledare och flyttprojektledare.