Projekt

Så binds kontrollpanelerna BIM och IKT samman i komplexa byggen

NIRAS BIM Lab Stig Brinck SBR Mads Sondergaard MSO

Bygget av Danmarks första höga vattenverk ställdes på ända när de flera ton tunga processanläggningarna skulle anpassas efter byggnaden och inte tvärtom. Det krävde en BIM-kontrollpanel som lyste rött om det fanns risk för fel.

den 5 oktober, 2020
  • Sektorer: Data & Digitalisering, Byggprojekt

Normalt bygger man ett vattenverk där det finns gott om plats, t.ex. på tom mark utanför en stad. Det är inte fallet när Danmarks första höga vattenverk ska stå färdigt 2022 i Köpenhamns attraktiva stadsdel Frederiksberg. Bygget ska därför göras på höjden i stället för bredden för att få plats. 

Det har inneburit en omvänd arbetsprocess, där underkonsulten och vattenspecialisten Krüger först kunde börja designa och projektera de enorma processanläggningarna när NIRAS och Gottlieb Paludan Architects hade projekterat hela byggnaden. 

För att garantera de bästa lösningarna för bygget ställde byggherren Frederiksberg Vandværk redan från början höga krav på projektet i form av digitala modeller och data för att kunna illustrera och beskriva leveranser. 

Läs även Danmarks första höga vattenverk är både klimatvänligt och flexibelt (DK)

Det utmanade oss på ett konstruktivt sätt. Byggherren var bra på att diskutera lösningar med oss och skapa de bästa ramarna för projektet – t.ex. i form av de valda processerna för modellering, tvärfacklig koordination och klassificering. Vi prioriterade därför att förbereda oss maximalt på projektet tillsammans med de andra i teamet. 

IKT står för Informations- och KommunikationsTeknologi – d.v.s. teknologi som gör det möjligt för användarna att få åtkomst till, redigera, överföra och spara information. 

BIM står för ByggnadsInformationsModellering och refererar till en samlad digital modell av en byggnad. Syftet är att beskriva termer, definitioner och kopplingar mellan objekt i ett projekt eller bygge. 

Digitalisering handlar mer om människor än verktyg 

Uppvärmningen bestod bl.a. av en workshop där Krüger, GPA, Arkil och NIRAS gick igenom krav och avtal, och där de två företagen lärde känna varandras olika sätt att projektera, deras mjukvaruverktyg och vad de var och en hade för önskemål och förväntningar på projektet. 

Man ska stödja och effektivisera projektteamets arbetsprocesser med digitala verktyg. Det finns enormt många gränssnitt mellan process och byggande på ett installationstungt bygge som ett vattenverk. Det var viktigt att vi skapade en ram för vårt samarbete så att vi kunde arbeta tillsammans. 

Kontrollpanelen analyserar data tvärs över alla projekt 

De höga IKT-kraven, många 3D-modellerna, 2D-ritningarna och dokumenten krävde en noggrann koppling mellan elementen. Det krävde att man kunde koppla samman de olika projektmaterialen och att ett objekt – t.ex. en speciell vägg – alltid hade samma kod. 

För att hela tiden kunna följa projektet i realtid och kvalitetssäkra och övervaka den stora mängden data, har NIRAS tagit fram ett internt verktyg i form av en kontrollpanel som kan visualisera data och ge en bättre överblick för projektdeltagarna. 

Utmaningen är ofta att man upptäcker felen sent i förhållande till avslutandet av projektet. Det betyder att felet växer sig allt större och blir ett stort problem, ofta nära en leverans. Med kontrollpanelen har vi hittat ett sätt att övervaka våra modeller i realtid, så att vi får en röd lampa som tänds om det uppstår utmaningar som kräver vår uppmärksamhet. 

Andra fördelar med kontrollpanelen är att vi efterhand kan lära oss en rad saker från våra projektdata och därmed spåra tendenser som kan påverka kvaliteten på våra projekt. 

Planen med kontrollpanelen är att utveckla en version för våra kunder, så att de också får möjligheten att i realtid övervaka data från modeller, tidsplaner och ekonomi i deras projekt. 

Utöver vattenverket i Frederiksberg har NIRAS dessutom erfarenhet av kontrollpanelen från andra komplexa byggen som t.ex. BørneRiget. Här upptäckte vi bl.a. varför modellerna blev långsammare och kunde därmed optimera dem, så att vi kunde avsluta designen. 

Entreprenören slipper tekniska och tidsmässiga utmaningar 

Medan Krüger projekterar och utför processanläggningarna, projekterar PGA och NIRAS alla byggena, och därefter bygger totalentreprenören Arkil konstruktioner och byggnader på tomten. 

Arkil hade stor nytta av NIRAS BIM/IKT-koncept när vi förberedde utförandeprojektet för totalentreprenaden. Genom hela processen var den digitala uppsättningen ett solitt verktyg när det kom till att koordinera alla yrkesgrenarna, synliggöra krockar för att sedan anpassa projektet, så att det kontinuerligt framstod som välkoordinerat både i projektgruppen och för uppdragsgivaren vid de enskilda fasbytena. 

Vill du veta mer?

Sarah Arndt Christensen

Sarah Arndt Christensen

Project Director - Robotic Automation & Business I

Allerød, Denmark

+45 6089 4942

Se också: