Projekt

Åtgärder för cykling längs motorvägen. 4590 Randabergveien

Imagewithfallbackandmagikands3

Projektet för Rogaland fylkeskommune omfattade en ramverksplan för vatten och avlopp med detaljerad reglering för åtgärder för cykling längs motorvägen. 4590 Randabergveien.

den 3 mars, 2023
 • SDG: #9, #15
 • Sektorer: Vattenbyggnad
 • Länder: Norge
 • Klient: Rogalands läns kommun
 • Tid: 2022-2023

Den befintliga 2 km långa gång- och cykelvägen kommer att byggas ut till en cykelväg med trottoar, där god dagvattenhantering måste säkerställas.  

Yrkesgruppen Vatten har bland annat ansvarat för:  

 • Utvärdering av lösningar för dagvattenhantering för cykelvägar med trottoarer och Randabergveien 
 • Beräkna avrinningsområde och kapacitetskrav för dagvattensystemet, baserat på 20 årliga översvämningar 
 • Översvämningsbedömning 
 • Analysera i Scalgo LIVE 
 • Användning av gröna lösningar för att hantera dagvatten 
 • Kartläggning av befintliga ledningsnät 
 • Bedömning av föroreningar på grund av dagvatten 

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25