Projekt

Väsjön – ett nytt samhälle norr om Stockholm

Vaesjoe Project Photo By Sollentuna Kommun Dinell Johannsson

Väsjön är ett stadsutvecklingsprojekt norr om Stockholm med 4 400 bostäder för 10 000 personer. NIRAS ansvarar för att utforma vatten-, avlopps- och dagvattenledningar, vilket inneburit att projektera 15 kilometer ledningssträckning.

den 19 december, 2019
  • SDG: #6, #14, #11
  • Sektorer: Vattenbyggnad
  • Länder: Sverige

Väsjön är ett stadsutvecklingsprojekt norr om Stockholm med 4 400 bostäder för 10 000 personer. NIRAS ansvarar för att utforma vatten-, avlopps- och dagvattenledningar, vilket inneburit att projektera 15 kilometer ledningssträckning.

Väsjön är ett stadsutvecklingsprojekt i Sollentuna kommun cirka 20 kilometer norr om Stockholm. Projektet är uppdelat i en serie fristående detaljplaner som tillsammans omfattar 4 400 bostäder för ca 10 000 invånare.

Avsikten är att kombinera samhället med naturomgivningarna som bland annat kommer att bestå av en centralt belägen sjö och en skidbacke som ger många möjligheter till fritid, friluftsliv och sport.

Vatten, avlopp och hantering av dagvatten

NIRAS är medansvarig för den tekniska försörjningen av vatten och avlopp samt för hanteringen av dagvatten.

”NIRAS projekterar delar av huvudmatningen som går in i exploateringsområdet, mycket handlar om att rymma stora rördimensioner på en alltför liten yta med många avancerade ledningskorsningar”, säger Magnus Prahl som är Team Manager för NIRAS Vattenbyggnad i Sverige.

NIRAS utför även 3D-modelleringen av vatten-, avloppsvatten- och dagvattenledningar och har hittills projekterat cirka 15 kilometer ledningsnät.

I det andra projektet så projekterar vi 1 200 m av huvudmatningen, mellan tätbebyggda industrifastigheter, bussgator samt en gammal slottspark. I detta ingår även att projektera en ny avloppsmätarkammare.

NIRAS har arbetat med projektet i två år. Hela Väsjön-projektet beräknas vara slutfört 2032.

Utmaningar

Enligt Magnus Prahl har NIRAS-teamet stött på en rad olika utmaningar som de måste övervinna. Dessa utmaningar har främst bestått av avancerade ledningskorsningar men även på grund av topografi- och markförhållanden i området.

”Vår största utmaningen är att det finns väldigt lite utrymme kvar, då det finns mängder av befintliga ledningar i backen så som opto, el, fjärrvärme samt det befintliga distributionsnätet för VA, det är i princip en enda röra. Men uppdraget är att projektera våra ledningar så att påverkan på samhället blir så liten som möjligt samt att ge goda förutsättningar för framtida drift”, säger Magnus Prahl.

"Vi är verkligen glada över det goda samarbetet med Markstyrkan AB i Väsjön-projektet där vi kompletterar varandra med olika expertis och når ett riktigt bra resultat".

Magnus Prahl, Team Manager för NIRAS vattenbyggnad i Sverige

Gott samarbete och framtida projekt

NIRAS roll i projektet är att vara underleverantör till det svenska ingenjörsföretaget Markstyrkan AB.

”Vi är verkligen glada över det goda samarbetet med Markstyrkan AB i Väsjön-projektet där vi kompletterar varandra med olika expertis och når ett riktigt bra resultat”, säger Magnus Prahl.

Han betraktar också det smidiga samarbetet med det svenska ingenjörsföretaget som utgångspunkt för eventuella nya samarbeten:

”Samarbetet med Markstyrkan AB är naturligt och enkelt, har lett till ett mycket bra resultat och utgör grunden för flera framtida gemensamma projekt.”

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se också