Fredriksen Lngbrodalsskolan 1 960X1200

Lärande miljöer

Vi är en av Sveriges ledande projektörer av skolmiljöer. Hela spannet från förskolor via grundskolor till gymnasieskolor. Våra uppdrag varierar och alla är lika viktiga. Att ta sig an en nyproduktion av klass F-6 eller en ventilationsombyggnad ser vi är lika viktigt – allt handlar om att uppnå en god miljö för barnen.

Vi arbetar med hela projekteringsprocessen från koncept till färdig bygghandling med hjälp av vår inarbetade planeringsmetodik och våra planeringsverktyg. Allt sker i dialog med kunden.

Vi eftersträvar hållbara strukturer som kan anpassas till olika pedagogiska inriktningar. Ett annat mål kan vara att miljön skall kunna inrymma andra funktioner utanför ordinarie undervisningstid. Under hela processen är vi transparenta mot kunden och tar in nya förutsättningar så att resultatet blir optimalt

Bra lärandemiljöer är något av det viktigaste vi som arkitekter kan bidra till.