Miljöbyggnad

Vi har stor vana att arbete med projekt med krav enligt Miljöbyggnad och många av våra byggnader är certifierade i Guld eller Silver. Även Passivhus-certifiering, LEED och BREEAM har vi erfarenhet av.

Utöver certifierade byggnationer har NIRAS Arkitekter god vana av hållbara lösningar i vid bemärkelse (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) och arbetar med en ständig kompetensutveckling. Vi har tagit fram ett verktyg baserat på FNs 17 Sustainable Development Goals och Agenda 2030, för att i dialog med beställare sätta konkreta mål för hållbarhet. Vår erfarenhet är att många pratar om hållbarhet men det är först när det blir konkreta lösningar som det faktiskt kan ge resultat, både för projektet och för miljön. Ett exempel är social hållbarhet; det är först när det kokar ner till säkerhet och trygghet, integritet, inkluderande platser, tillgänglighet och kulturhistoriska värden som det går att säga att man arbetar med social hållbarhet i praktiken. Allt sammantaget och i olika former bidrar till en del i det cirkulära samhället.


SISAB första passivhus - förskolan Humlan