FMC Europeen Innovation Center SCION DTU. NS 07537 1920

Reality Capture – 3D-skanning och -modellering

Vi hjälper fastighetsägare att få ett detaljerat och korrekt underlag för anläggningsförvaltning, renoveringar, underhåll osv.

NIRAS har under en treårsperiod skannat och modellerat mer än 300 byggnader med en total golvyta på mer än 500 000 m2.

För ett enskilt bostadsföretag har vi upprättat 3D-driftsmodeller för 11 000 lägenheter, totalt cirka 800 000 m2, utifrån befintliga byggnadsritningar med verifiering av de enskilda lägenhetstyperna genom 3D-skanning.

Processanläggning, försörjning och infrastruktur

Vi utför motsvarande 3D-skanning och modellering för processanläggningar och för projekt inom försörjnings- och infrastruktursektorn. Ofta i samarbete med kollegor som är specialister på rådgivning inom den aktuella sektorn.

Fotoregistrering

Fotoregistrering utförs som en fristående tjänst eller tillsammans med 3D-skanning, beroende på syftet. Fotoregistrering kan t.ex. utföras från helikopterdrönare för att inspektera tak, fasader eller tekniska installationer som är svåra att komma åt.

Bilderna/videon etc. kan granskas manuellt eller användas tillsammans med datorbaserad bildigenkänning, som automatiskt kan upptäcka t.ex. skador i betongkonstruktioner.

Drönarinspektion kan utföras med en värmekänslig kamera, som bland annat används för kontroll av klimatskärmen.

360-graders panoramabilder

Vi tillhandahåller 360-graders panoramabilder med viewer från bland annat Matterport eller iSTAR. Båda lösningarna gör det möjligt att virtuellt röra sig runt på platsen.

Case: Gladsaxe kommun

Under perioden november 2020 till mars 2021 har vi utfört 3D-skanning och modellering av en del av fastighetsbeståndet i Gladsaxe kommun. Uppdraget omfattade 55 kommunala byggnader (skolor, daghem, idrottsanläggningar, administrativa byggnader etc.). Med hjälp av modelleringen vill kommunen få en överblick över byggnadernas användning och fördelningen av kvadratmeter mellan de olika användningsområdena. Modellerna kommer också att utgöra en grund för att skapa modeller för kommande byggprojekt.

NIRAS utförde 3D-skanningen med handhållna och stationära skannrar och efterföljande modellering i Revit.

Leveransen omfattade:

  • Punksky i .e57-format.
  • Driftsmodel i IFC 2x3 och RVT
  • Planritningar och fasadritningar i pdf-format
  • Fastighetsplan med situationsplan för hela markområdet

Planlösningarna innehåller rums-ID, rumsfunktion och nettoytor.

Därefter har kommunen laddat upp uppgifterna till DaluxFM.

Vill du veta mer?

Hans Palmborg

Hans Palmborg

Market Director

Malmö, Sweden

+46 40 625 05 02

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197