Drone Pilot Instructor Soren Rolin ROL NS 07144 1920 Photo Kenneth Nguyen

Drönare

Vi tar ditt projekt till nya höjder.

Det här kan vi göra med drönare

De obemannade små flygfarkosterna kan utrustas med olika sensorer som gör att vi kan göra mätningar som tidigare var omöjliga eller mycket dyra.

Terräng- och ytmodeller

Utifrån drönarbilderna beräknar vi ett punktmoln som efter bearbetning och kvalitetssäkring resulterar i en detaljerad terräng- och ytmodell.

Övervakning av byggprojekt

Löpande drönarfotografering av byggprojekt gör det möjligt för både byggherren och entreprenören att övervaka framsteg, fastställa volymen av terrängreglering och kontrollera att byggtomten inte överskrids osv.

Inspektioner

NIRAS utför konditionsbedömningar av tak, fasader, skorstenar, broar, solfångare och solcellssystem. Med drönaren kan vi komma nära och få bilder med en upplösning på några millimeter.

Mätning av volym

3D-modellering och efterföljande volymberäkning av råvarubunkrar, avfallsupplag etc. ger en exakt överblick över lager, restkapacitet etc.

Högupplösta bilder och ortofoto

NIRAS gör överflygningar av t.ex. kommersiella byggnader, där snedbilder och ortofoton med en upplösning på 1–2 cm ingår som stöd för drift och underhåll av byggnadsbeståndet och grönområdena.

3D-modellering

Allt från fornlämningar till byggnader kan kartläggas och 3D-modelleras med stor detaljrikedom och noggrannhet med hjälp av drönare.

Termofotografi

Vi använder termofotografering för att kontrollera bland annat byggnaders klimatskärm, utsläpp av avloppsvatten i vattendrag, defekta solpaneler osv.

Vegetationsanalys

Drönarflygningar används i analyser för att identifiera invasiva växtarter, beräkningar av biomassa och för att övervaka t.ex. beteseffekter och skogstillväxt.

Biologiska studier, fåglar

NIRAS använder drönare i samarbete med ornitologer för att kartlägga beståndet av häckande sjöfåglar i kustområden.

Vad får man göra med drönare

Den 1 januari 2021 trädde ett nytt europeiskt regelverk för användning av drönare i kraft. Under första halvåret 2021 har NIRAS ansökt om och fått ett operativt tillstånd från Transportstyrelsen för att flyga fyra typer av drönare i kategorin ”specifika”, vilket innebär att vi kan utföra ett antal utökade uppgifter för våra kunder.

I Skandinavien och internationellt

Vi har drönarpiloter på flera kontor i Jylland och på Själland och har därför en snabb responstid på uppdrag. Vi utför drönaruppdrag i Danmark och på Grönland men åtar oss även uppdrag i resten av världen. Vi har utfört drönaruppdrag i Sverige, Storbritannien, Mellanöstern och Afrika.

Vill du veta mer?

Hans Palmborg

Hans Palmborg

Market Director

Malmö, Sweden

+46 40 625 05 02

Se också: