C Users Jot Desktop Fastigheter Och Service Plus Facility Management

Facility Management

Vi hjälper er att utforma och implementera era facility management strategier och processer

Idén med facility management (FM) är att ta ett samlat grepp om hela stödet till kärnverksamheten, istället för att låta stödfunktioner som byggnader, inredning och servicetjänster arbeta oberoende av varandra. Genom att samordna tillgångar och tjänster optimeras kostnaderna. Samtidigt skapas en arbetsmiljö som hjälper kärnverksamheten att bli mer produktiv.

Facility management ger kunderna vad de behöver och en serviceorganisation levererar de tjänster som avtalats. NIRAS som erfaren rådgivare tillför nya perspektiv, driver förändringsarbetet framåt och ser till att företaget tjänar på sin Facility management.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att utveckla FM-organisationer och hjälper kunderna med allt från strategi till upphandling.

Vill du veta mer?

Viktor Dahlgren

Viktor Dahlgren

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 04