Translation Istock 1280363556 Min

Översättning och korrekturläsning

Vi förstår den regulatoriska kontexten och alla världens språk.

Life science är en internationell industri och översättningar till lokala språk är ofta ett krav när man arbetar med produkter, kunder och samarbetspartner utanför Skandinavien. För att få fram ett budskap måste översättningen av regulatoriska dokument vara både språkligt korrekt och anpassad till den regulatoriska kontexten.

Detta väcker ofta frågor: Vad krävs för att få en översättning av god kvalitet? Hur utarbetar man en översättning som tar hänsyn till både språkliga nyanser och myndighetskrav? Hur snabbt kan det gå? Hur ser processen ut?

Vårt översättnings- och korrekturläsningsteam känner till de regulatoriska förhållandena i life science-industrin och har många års erfarenhet av översättning. Vi kan översätta till och från världens huvudspråk, med några få dagars varsel och med hög kvalitet, både språkligt och regulatoriskt.

Vi erbjuder också särskild granskning av dokument för att säkerställa regulatorisk efterlevnad. Internationellt samarbete öppnar nya möjligheter. För att ta tag i dem krävs specialister med regulatorisk förståelse och språkkunskap.

Snabb översättning i hög kvalitet

En vecka är vår standardtid för översättningar, oavsett vilket språk som ska översättas till eller från. Om projektet är brådskande kan det gå snabbare.

Det är viktigt att hålla ordning på regulatoriska dokument, oavsett var i världen man vill sälja sina produkter. Vi översätter allt från bipacksedlar, produktresuméer, webbplatstexter och leverantörsavtal.

Vi löser både enstaka översättningsuppdrag och ger löpande översättningshjälp utifrån det enskilda företagets behov.

Översättningarnas kvalitet är viktig för oss. Därför lägger vi stor vikt vid personlig service i vårt arbete som alltid omfattar en kvalitetskontroll och korrekturläsning innan vi levererar översättningen.

Konfidentialitet i samarbetet

Professionalism och tillit är det vi lever av. Därför vill vi gärna berätta om oss själva – inklusive våra professionella insikter och kompetenser – men inte om våra kunder.

All dialog med företag sker i en konfidentiell miljö och det är viktigt att vi klargör detta från början: Därför ingår vi vanligtvis sekretessavtal redan i de inledande skedena av dialogen om samarbete.

På så sätt ser vi till att företag tryggt kan lita på oss när det gäller översättning och granskning av viktiga regulatoriska dokument. Den kunskap vi får behåller vi för oss själva.

Korrektur och genomgång av den regulatoriska kontexten

Life science-branschen är reglerad och många företag har problem med att omsätta reglerna i praktiken, till exempel när det gäller marknadsföringsmaterial. Det kan vara svårt att bedöma när en formulering om en produkt ligger på gränsen för reglerna om vilseledande.

Våra specialister har expertkunskap om gällande regler och erfarenhet av att granska många olika typer av dokument, inklusive marknadsföringsmaterial. Vi identifierar formuleringar som är regulatoriskt olämpliga och ger råd om hur man undviker dessa ”gråzonsformuleringar”.

På så sätt hjälper vi företagen att förmedla ett budskap inom ramen för de regulatoriska kraven.

NIRAS/AlfaNordics expertis inom översättning och korrekturläsning

Nedan följer exempel på de typer av uppgifter som vi har löst

Översättningsuppdrag

 • QRD: produktresuméer, bipacksedlar och märkning
 • Supplementary Protection Certificate, tilläggsskydd
 • Produktlistor
 • Rapporter
 • Kontrakt och avtal med leverantörer, samarbetspartner och kunder

Korrektur och genomgång

 • Granskning av marknadsföringsmaterial och rådgivning kring ändring av olämpliga formuleringar
 • Översikt över gällande regler för marknadsföring av olika typer av produkter
 • Granskning av produktbeskrivningar, webbplatstexter, förpackningsmaterial och etiketter
 • Korrekturläsning av broschyrer, presentationer och liknande försäljningsmaterial för mässor och konferenser

Ansökningar

 • Granskning av dokumentationen och återkoppling på ansökningsmaterial före inlämnande
 • Ändring av befintligt material och/eller utarbetande av nya dokument
 • Rådgivning kring ansökningar, inlämning och uppföljande dialog med relevanta myndigheter
 • Hjälp med relaterade aktiviteter, t.ex. myndighetsinspektioner

Vill du veta mer?

Ole Markersen

Ole Markersen

Senior Project Director

Allerød, Denmark

+45 3144 7511

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

 • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
 • T: +46 8 503 844 00
 • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197