Förändringsledning

Lokaliserings- och konsekvensanalyser

Vi bidrar med rådgivande stöd i frågor som rör lokalisering av nya etableringar och konsekvenser för befintliga verksamheter.

NIRAS har lång erfarenhet av etableringsanalys inom handel, restaurang och annan kommersiell service. Med utgångspunkt i geografisk dataanalys (GIS) bidrar vi med rekommendationer i frågor relaterade till etableringar eller omstrukturering inom en region. Vanliga frågeställningar berör vilken potential det finns för nyetablering relation till efterfrågan i en region, alternativt möjliga konsekvenser på redan befintliga verksamheter i ett område. NIRAS bidrar med råd och rekommendationer för hållbar samhällsutveckling till detaljister, fastighetsägare och kommuner.

Vill du veta mer?

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04