Beställarstöd

Vi arbetar som beställarstöd åt våra kunder inom samtliga delar av affärsområdet Vattenbyggnads kompetensområden. Pågående uppdrag som vi arbetar med är till exempel:

  • Beställarstöd inom dagvatten och skyfall för Exploateringskontoret Stockholmsstad.
  • Beställarstöd i uppdrag för Higab som omfattar utbyggnad av teknisk infrastruktur, reningsanläggning, samordning ect
  • Beställarstöd åt Vasakronan avseende dagvatten och skyfall, granskning av handlingar från Trafikverket
  • Beställarstöd åt Svenska Bostäder avseende dagvatten och skyfall inom detaljplaner
  • Beställarstöd inom klimatanpassningar för Hyresbostäder i Norrköping AB