Hamn och kust

Helsingor marina harbour aerial view

Med mer än 75 års erfarenhet inom hamn-, kust- och marinområdet bistår vi både offentliga och privata beställare.

Vi har mer än 75 års erfarenhet av rådgivning inom hamnar och marina anläggningskonstruktioner och inom hydraulisk modellering, kustskydd och klimatanpassning runt om i världen.

Vi bistår både offentliga och privata beställare och vår erfarenhet omfattar kommersiella hamnar, marinor och färjeläger samt terminaler för gods, containrar, olja och gas. I samband med kustuppdrag täcker vår erfarenhet kustskydd, kusterosion och havsöversvämningar samt slussar, vågbrytare och diken.

Vi använder state of the art beräkningsverktyg i alla våra projekt. Våra tjänster utförs i alla projektfaser inom analys, planering, projektering och projektgenomförande.