Miljöingenjören skyddar danskt och svenskt grundvatten mot förorening

Freja Johansen Beskaaret (4)

Miljöingenjören och projektledaren Freja Rebecca Johansen undersöker förorenade markområden på bland annat nedlagda militärbaser i Sverige. Här behåller hon barndomen vid liv och får en yrkesmässig utmaning.

Rent och förfriskande dricksvatten är en självklarhet för de flesta människor i Norden. Det är det inte för miljöingenjören och projektledaren Freja Rebecca Johansen. Över 15 000 markområden är förorenade av industri, avfall och bensinstationer. Varje dag slår hon ett slag för att hitta, undersöka och rensa dessa förorenade marker i Danmark och Sverige.

“Många förorenade markområden kan vara skadliga för grundvattnet, vilket är vårt dricksvatten, om föroreningen tar sig ner till grundvattnet innan vi hinner undersöka och ta bort den. Som tur är börjar våra kunder bli mer medvetna om att vi kan göra något tillsammans” berättar hon.

“Jag har fått en unik möjlighet att kombinera min danska yrkesroll med min svenska bakgrund”

Freja Rebecca Johansen

Undersöker giftiga ämnen från brandsläckningsskum

Till vardags planerar och koordinerar Freja undersökningar på förorenade områden. Hon ger sig ut i fältet med sina kollegor, som står redo med provtagningsutrustning, som den så kallade Geoprobe, och analyserar och sammanställer de data som kommer in.

En av NIRAS ramavtal med svenska kunder går ut på att hitta, undersöka och avvärja föroreningar på en egendom, bland annat många nedlagda militärflygplatser där man har använt PFAS-baserat brandsläckningsskum. PFAS är ett perfluorerat ämne, som förutom att vara hormonrubbande och bioackumulerbart även misstänks vara cancerframkallande.

“Jag har det överordnade ansvaret för undersökningarna. De är mycket motiverande att kombinera skrivbordsarbetet med det fysiska arbetet. Alla projekt är olika och det ger mig en yrkesmässig utmaning. Till exempel har jag en lång erfarenhet av att undersöka hur klorerade lösningsmedel och olja uppför sig i jorden, medan PFAS-ämnena är nya för mig. Samtidigt är det enormt motiverande att testa nya undersökningsmetoder, som den avancerade Geoprobe OIP-sonden”.      

Svensk uppväxt med danskt yrkesliv

Freja har arbetat med NIRAS sedan början av 2019. Att hon hamnade hos NIRAS efter en lång period hos en annan stor rådgivare beror mycket på det stora samarbetet med NIRAS Sverige och kontakten med de svenska kunderna. Freja växte upp i Karlskrona med danska föräldrar och hon talar och skriver flytande på svenska.

“Hos NIRAS har jag fått en unik möjlighet att kombinera min danska yrkesroll med min svenska bakgrund”. På så sätt kan jag bidra till ett starkare samarbete mellan NIRAS Danmark och Sverige och vara med att stärka den svenska avdelningen. Det tycker jag är spännande”.

“Dessutom sätter jag stort pris på den kultur som NIRAS har, där jag upplever att fokus ligger på att skapa trivsel och engagemang i företaget” fortsätter hon. “Samarbetskulturen gör att jag inte känner mig ensam med mina arbetsuppgifter. Jag tror att det ger bra resultat på lång sikt om det finns en bra balans mellan det mänskliga och det företagsmässiga”.

Vill du veta mer?

Freja Rebecca Johansen

Freja Rebecca Johansen

Project Manager

Allerød, Denmark

Utbildning: Miljöingenjör, 2006, Danmarks Tekniske Universitet

Anställd hos NIRAS sedan januari 2019

Projektledare för miljö

Mycket erfarenhet inom jord- och grundvattenföroreningar, bland annat inom planering, tillsyn och avrapportering samt riskutvärdering av föroreningsanalyser.

Är dessutom nyutbildad yogainstruktör.

Kontakt

Se också