Simon Brøgger: vägingenjören som designar 3D-modeller av motorvägar i miljardklassen i Norge

Img 0878

När NIRAS bygger stora motorvägar i de norska fjällen spelar ingenjören Simon Brøgger en avgörande roll. Han skapar 3D-modeller av motorvägarna som visar exakt hur mycket grus, asfalt och jord som behövs.

Simon Brøgger är utstationerad på NIRAS kontor i Oslo. Där modellerar han stora och datatunga BIM-modeller i 3D som visar hur den nya motorvägen E39 och motortrafikleden E16 löper genom det norska landskapet. Building Information Modeling (BIM) handlar om hur man använder datorbaserad 3D-teknik för att projektera, utföra och driftsätta anläggningsarbeten, till exempel motorvägar.   

NIRAS har under de senaste åren etablerat sig på den norska marknaden, där det investeras stort i infrastruktur. Därför tog sig 28-årige Simon Brøgger från NIRAS avdelning i Odense till kontoret i Oslo för att bygga 3D-modeller av de nya, stora vägarna. Simon Brøgger är utbildad i anläggningsteknik på Syddansk Universitet och har tidigare arbetat med 3D-projektering av vägar och anläggningar i Orbicon.

Vad är mest spännande med att arbeta med vägar i Norge?

Det är spännande att arbeta med vägar i ett land som inte är lika platt som Danmark. Det innebär andra utmaningar med att bygga en motorväg mellan fjällen än de utmaningar vi har vid anläggningsarbeten i Danmark.

Vad måste du vara uppmärksam på när en ny motorväg ska byggas?

Det är en stor investering att bygga nya motorvägar. Det kostar flera miljarder. Därför handlar det i hög grad om att se till att vägarna inte blir dyrare än nödvändigt. Om man till exempel måste bygga broar blir det snabbt mycket dyrt. Samtidigt ska man också helst undvika att motorvägen löper i närheten av där folk bor, så att myndigheterna måste lösa in fastigheter. Vi strävar efter att i största mån besvära så få som möjligt.         

Vad används 3D-modellerna till?

Med hjälp av 3D-modellerna kan vi visualisera de stora vägarna för våra kunder. Det är en stor fördel att kunna visa kunderna hur vägen kommer att löpa. Dessutom använder vi modellerna för att räkna ut exakt hur mycket jord, grus och asfalt som behövs eller måste flyttas när vägen byggs. Entreprenörerna kan samtidigt använda modellen för att styra sina maskiner, så att de gräver ner till rätt djup och inte överskrider vägens kanter när de lägger ut grus och asfalt.  

Vad är skillnaden mellan att vara på universitetet och på arbetsmarknaden?

Den största skillnaden är att alla de projekt och modeller jag arbetar med faktiskt utförs i verkligheten. Det gjorde de naturligtvis inte på universitetet, men där var det större frihet, eftersom det alltid handlade om teoretiska exempel. Därför är det ett stort ansvar när projekten faktiskt ska byggas och inte bara används i en teoretisk examen. Samtidigt är den ekonomiska aspekten mycket viktigare i arbetslivet än på universitetet.    

Vill du veta mer?

Simon Brøgger

Simon Brøgger

MSc Engineering

Allerød, Denmark

+45 6020 9777

Se också