Thomas projekterar järnvägar för 6 miljarder kronor i Norge

Thro Reduceret

Från rörmokare i Randers till områdeskoordinator och områdeschef på ett miljardprojekt i Norge. Ingenjör Thomas Riis Østergård är 33 år och har haft en brant inlärningskurva sedan han valde att komplettera sin hantverksutbildning med en ingenjörsutbildning. Han tog examen från Aalborg University i februari 2016 som civilingenjör och anslöt sig sedan till NIRAS 2018 efter 2,5 år i ett annat företag.

Efter ett år på NIRAS lockade en kollega med honom på en resa till Norge för att hjälpa till med ett motorvägsprojekt.

Thomas stannade kvar i Norge för att delta i Norges miljardinvesteringar i den nya infrastruktur som erbjuder flera, större och professionellt utvecklande projekt.

Han tillbringar flera dagar i veckan på ett projektkontor i kuststaden Moss 60 km söder om Oslo, där han på projekteringssidan representerar NIRAS i ett gigantiskt järnvägsprojekt. Thomas kommer att få samarbetet med entreprenörsföretaget MossIA ANS att gå som smort - eller som de i Norge säger, glida som väloljade skidor.

"Det är helt enkelt lättare att ha ett bra samarbete när man sitter tillsammans. Man kan resa sig, ta ritningen i handen och genomföra brainstorming om lösningar på oförutsedda saker som uppstår. Projektet är i byggfasen och oförutsedda saker kräver alltid en snabb lösning ", säger Thomas.

Utmaningar på tvärs och olika kulturer

Projektet i Moss har en total budget på 6,3 miljarder NOK och inkluderar 10,3 km nytt dubbelspår, varav 5 km ligger i en tunnel och en ny station i Moss. Danmark har inga järnvägsprojekt av denna storlek. Men å andra sidan finns det många av dem i Norge.

"Norska infrastrukturprojekt skynda på din professionella och personliga utveckling, där du får prova mycket på kort tid", säger Thomas.

I början var det en utmaning att han var tvungen att presentera alla projekt och designpresentationer för NIRAS stora kund Bane NOR på engelska.

"Jag hade fjärilar i magen eftersom det finns så många ämnesspecifika ord, men nu är jag hemma", säger Thomas.

Han påpekar också att han dagligen måste hantera många olika regler inom t.ex. väg, järnväg och avlopp, då entreprenören har anställda från Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike med olika kulturer.

Synergier mellan NIRAS kontor i Norden

Till skillnad från Danmark finns det ofta ett krav i Norge att allt måste vara helt modellerat i 3D. Det ställer stora krav på NIRAS-anställda som sitter och utformar de olika ritningarna.

I Danmark kan du i de flesta fall hantera med en bra "gammaldags" ritning, men detta projekt är modellbaserat. Det innebär att ritningar sällan produceras och att alla detaljer istället modelleras i 3D. Det är utmanande och "NIRAS-designer får det verkligen körigt. Allt ska vara med och hänga samman", säger Thomas.

För det stora designarbetet drar NIRAS nytta av synergier från de olika nordiska kontoren, där alla arbetar tillsammans över länderna. Vägarna kommer t.ex. designas av anställda i Oslo, Allerød och Aalborg. Rör, dränering, fjärrvärme och regnvatten från Århus, ytvatten från Stockholm och landskapsanpassning i Allerød.

Åka till Norge

På hemmakontoret i Oslo uppskattar Thomas bra coachning från till exempel NIRAS direktör i  Norge, Theis Tarp Rasmussen, och att vara en del av ett ungt team som är bra på att socialisera sig tillsammans.

"Unga människor måste bara se för att komma igång. Det är spännande och utvecklande att komma till Norge, och du är med i projekt som är av en storlek som inte alls finns i Danmark", uppmuntrar Thomas.

Om projektet Sandbukta - Moss - Såstad

Järnvägsprojektet Sandbukta - Moss - Såstad kommer att förbättra kapaciteten för både passagerare och gods och skapa grund för bättre tågresor för människor som bor i Östlandet. Projektet är en del av Bane NORs uppgradering av Intercity-förbindelserna i sydöstra Norge.

Bane NOR bygger ett 10 km dubbelspår på sträckan från Sandbukta i norr till Såstad i Rygge i söder, inklusive två tunnlar på 2,7 km respektive 2,3 km och en ny järnvägsstation i Moss.

Förberedelserna påbörjades hösten 2017. Byggandet påbörjades med huvudarbetet 2019. De första tågen planeras att köras 2024. Projektet kommer att slutföras 2025.

Vill du veta mer?

Thomas Riis Østergaard

Thomas Riis Østergaard

Consultant

Oslo, Norway

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se också